پرسش و پاسخ

 • بدون تصویر

  شرح حال ادریس و ذاالکفل (ع) چه بوده است؟

  شرح حال ادریس و ذاالکفل(ع)که پیامبران الهى بوده اند، چه بوده است؟ حضرت ادریس(ع)نیز یکى از پیامبران الهى بود که خداوند در سوره مریم، آیه 56 و 57 و سوره انبیا آیه 85 و 86، او را پیامبرى راست گو…

 • بدون تصویر

  آیا قرآن، نام دیگرى هم دارد؟

  آیا قرآن، نام دیگرى هم دارد؟ دانشمندان با توجه به آیات قرآن و روایات اسلامی، بیش از 90 اسم یا صفت براى قرآن بیان کرده‌اند. من در زیر چند آیه برایت می‌نویسم، سپس با توجه به ترجمه آیه روشن می‌شود…

 • بدون تصویر

  آیا در قرآن کریم کلمه معجزه آمده است؟

  آیا در قرآن کریم کلمه معجزه آمده است؟ واژه معجزه و اعجاز و مشتقات آن حدود 26 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است، ولى در قرآن کریم و کلمات رسول اکرم(ص) و صحابه و تابعین، واژه اعجاز و…

 • بدون تصویر

  خداوند متعال، بر چه اساس و ملاکى انبیا را انتخاب می کند و آنان را نبى قرار می دهد؟

  خداوند متعال، بر چه اساس و ملاکى انبیا را انتخاب می کند و آنان را نبى قرار می دهد؟ از بحث هاى دیرینه در علم کلام، مسئله «موهبتى» بودن نبوت و یا «استحقاقى» بودن آن است. گروهى از متکلمان برآنند…

 • بدون تصویر

  آیا حضرت شعیب پیامبر بود؟

  الف) آیا حضرت شعیب پیامبر بود؟ ب) آیا ایشان معجزاتى هم داشته اند؟ الف) حضرت شعیب از پیامبران الهى است. آیات 85 سوره اعراف و آیه 89 سوره هود به روشنى بیان می کند که او بعد از نوح، هود،…

 • بدون تصویر

  معانی واژه قرآن چیست؟

  معانی واژه قرآن چیست؟ در معنای قرآن وجوه پنج گانه ای گفته شده است که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: 1ـ قرآن، اسمی جامد و غیرمشتق و علم ارتجالی است و بدون آن که پیشینه استعمال…

 • بدون تصویر

  نامه اعمال چگونه است؟

  نامه اعمال چگونه است؟ آیا واقعاً نامه است یا نوعى تشبیه می باشد؛ در این صورت دادن نامه اعمال به دست راست و چپ چه معنایى پیدا می کند؟ آیا دادن نامه اعمال به دست راست و چپ بیانى از…

 • بدون تصویر

  آیا شق القمر صحت دارد؟

  آیا شق القمر صحت دارد؟ شق القمر (شکافته شدن ماه)، یکى از معجزه هایى مسلّم و قطعى پیامبراکرم(ص)است و مطابق روایات مشهور، مشرکان نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند: «اگر راست می گویى و تو پیامبر هستى، ماه را براى…

 • بدون تصویر

  نویسندگان وحى چه کسانى بودند؟

  نویسندگان وحى چه کسانى بودند؟ و چگونه آیات قرآن را می نوشتند؟ براى نوشتن و ضبط قرآن، نویسندگانى بودند که هنگام نزول وحى یا حضور داشتند یا به فرمان پیامبر(ص) فراخوانده می شدند که برخى از آنها عبارتند از: حضرت…

 • بدون تصویر

  براى آشنایى با مباحث قرآنى، مطالعه چه کتاب هایى لازم است؟

  براى آشنایى با مباحث قرآنى، مطالعه چه کتاب هایى لازم است؟ مباحث قرآنى شامل علوم قرآنى و معارف قرآن است. مهم ترین کتاب هایى که ما را در سطح مقدماتى با علوم قرآنى آشنا می کند عبارت اند از: قرآن…

 • بدون تصویر

  در قرآن کریم، قبض روح به چه کسی نسبت داده می شود؟

  چرا در قرآن کریم، قبض ارواح یک جا به خدا و در جاى دیگر به ملک الموت و فرشتگان نسبت داده شده است؟ قرآن مجید قبض ارواح را هم به خدا نسبت می دهد: (اللَّهُ یتَوَفَّى الاَْنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا)[11]؛ خداوند…

 • بدون تصویر

  «رشاد خلیفه» کیست؟

  «رشاد خلیفه» کیست و نظر دانشمندان شیعى علوم قرآنى در خصوص کتاب وى معجزه القرآن الکریم چیست؟ دکتر رشاد خلیفه، قرآن پژوه مصرى و مترجم قرآن به انگلیسى و مبتکر نظریه اعجاز عددى قرآن است. او درجه دکترا در رشته…

 • بدون تصویر

  چرا قرآن بر پیامبر نازل شد؟

  چرا قرآن بر پیامبر نازل شد و بر پیامبر دیگر نازل نشد؟ کتاب هاى آسمانى ـ که در بردارنده احکام الهى هستند ـ با توجه به شرایط زمانى و نیازمندى هاى انسان ها و ظرفیت جوامع نازل می شد. ازاین…

 • بدون تصویر

  شفاعت چند قسم است؟

  شفاعت چند قسم است؟ با توجه به معناى «شفاعت» آن را می توان به «شفاعت» تکوینى و تشریعى تقسیم کرد، زیرا با نگاهى فراگیر می یابیم که شفاعت از نظر مصداق هاى خارجى، آن قدر گسترده است که تمام عالم…

دکمه بازگشت به بالا