علوم قرآنی

 • بدون تصویر

  سوره اى که در مقابل سوره کوثر ساخته شده، چه اشکالى دارد؟

  سوره اى که در مقابل سوره کوثر ساخته شده، چه اشکالى دارد؟ سوره این است: «انا اعطیناک الجواهر، فصل لربک و هاجر، ان شانئک هو الکافر» یعنى به نظر شما آیا این سوره مثل سوره کوثر یا سوره هاى دیگر…

 • بدون تصویر

  آیا نیازى به دانستن مکى و مدنى بودن آیات قرآن هست؟

  آیا در تفسیر قرآن، به دانستن مکى و مدنى بودن آیات نیازى هست؟ (فایده دانستن مکى و مدنى بودن آیات و سوره هاى قرآن چیست؟) آثار متعددى بر شناخت آیات و سوره هاى مکى و مدنى مترتب است که مهم…

 • بدون تصویر

  کدام کتاب‌ها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟

  کدام کتاب‌ها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟ چرا؟ نهج البلاغه به برادر قرآن و صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروفند. گاهى دو چیز را که با هم‌دیگر شباهت زیادى دارند به عنوان دو برادر می‌نامند؛ مثلا دو کوه در…

 • بدون تصویر

  چگونه می توان یقین کرد که اعراب گذارى قرآن درست انجام شده است؟

  با توجه به این که قرآن کریم پس از رسول اکرم(ص) اعراب گذارى شده است، چگونه می توان یقین کرد که اعراب گذارى درست انجام شده باشد؟ تا نیمه اول قرن اول هجرى قمرى، یگانه راه قرائت قرآن سماعى بوده…

 • بدون تصویر

  واژگان غیر عربى در قرآن را بیان کنید.

  واژگان غیر عربى در قرآن را بیان کنید. برخى از واژه هاى قرآن، به گفته برخى از دانشمندان به زبان هاى حبشى، فارسى، رومی، هندى، سریانى، عبرانى، نبطى، قبطى، ترکى است. به این واژه ها، «واژه هاى دخیل» می گویند.…

 • بدون تصویر

  درباره سایر قرائت‌هاى قرآن توضیح دهید؟

  درباره سایر قرائت‌هاى قرآن توضیح دهید؟ همان‌گونه که در پاسخ قبلى نوشتم طبقه قاریان، نسل به نسل ادامه داشت، تا آن که در اوایل قرن چهارم هجرى، شخصى به نام ابن مجاهد که استاد قاریان بغداد بود، از میان قاریان…

 • بدون تصویر

  آیا الفاظ قرآن نیز مانند مفاهیم آن وحیانى است؟

  آیا الفاظ قرآن نیز مانند مفاهیم آن وحیانى است؟ دلایلى چند بر وحیانى بودن الفاظ قرآن دلالت دارد که شمارى از آنها را به اختصار بیان می کنیم. دلیل اول: اعجاز بیانى قرآن. تحدى قرآن که در آیه هاى متعددى…

 • بدون تصویر

  چرا برخى از قاریان در پایان قرآن خواندنشان «صدق الله العظیم» و بعضى دیگر «صدق الله العلى‌العظیم» می‌گویند؟

  چرا برخى از قاریان در پایان قرآن خواندنشان «صدق الله العظیم» و بعضى دیگر «صدق الله العلى‌العظیم» می‌گویند؟ دو جمله فوق هر دو از ذکرهاى مستحب می‌باشند که در پایان قرائت، قرآن خوانده می‌شود. قاریان اهل سنت می‌گویند صدق الله…

 • بدون تصویر

  چرا نام کتاب آسمانى ما مسلمانان «قرآن» است؟

  چرا نام کتاب آسمانى ما مسلمانان «قرآن» است؟ آیا قرآن معناى خاصى دارد؟ همان گونه که می‌دانید خداى بزرگ در بسیارى از آیات، کتاب آسمانى ما را «قرآن» نامیده است؛ چنان‌که می‌فرماید: و قرآنى را جزء جزء بر تو فرستادیم…

 • بدون تصویر

  چرا بحث ناسخ و منسوخ پیش آمده است؟

  چرا بحث ناسخ و منسوخ پیش آمده است؟ آیا نسخ با حکمت خداوند منافات ندارد؟ نسخ، عبارت است از: «صرف نظر کردن از یک حکم شرعى پیشین که به حسب ظاهر اقتضاى دوام دارد، به دلیل یک حکم شرعى پسین…

 • بدون تصویر

  چرا در اول سوره هایى مانند بقره یا آل عمران، کلمه هایى مانند «الم» آمده است؟

  چرا در اول سوره هایى مانند بقره یا آل عمران، کلمه هایى مانند «الم» آمده است؟ این کلمه ها یعنى چه؟ چرااین کلمه ها را معنا نکردهاند؟ به کلمه هایى که در این پرسش آمده، «حروف مقطعه» گفته میشود و…

 • بدون تصویر

  آیا قرآن، نام دیگرى هم دارد؟

  آیا قرآن، نام دیگرى هم دارد؟ دانشمندان با توجه به آیات قرآن و روایات اسلامی، بیش از 90 اسم یا صفت براى قرآن بیان کرده‌اند. من در زیر چند آیه برایت می‌نویسم، سپس با توجه به ترجمه آیه روشن می‌شود…

 • بدون تصویر

  معانی واژه قرآن چیست؟

  معانی واژه قرآن چیست؟ در معنای قرآن وجوه پنج گانه ای گفته شده است که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: 1ـ قرآن، اسمی جامد و غیرمشتق و علم ارتجالی است و بدون آن که پیشینه استعمال…

 • بدون تصویر

  نویسندگان وحى چه کسانى بودند؟

  نویسندگان وحى چه کسانى بودند؟ و چگونه آیات قرآن را می نوشتند؟ براى نوشتن و ضبط قرآن، نویسندگانى بودند که هنگام نزول وحى یا حضور داشتند یا به فرمان پیامبر(ص) فراخوانده می شدند که برخى از آنها عبارتند از: حضرت…

دکمه بازگشت به بالا