قرآن

قرائت قرآن تلاوت قرآن

 • بدون تصویر

  تلاوت مجلسی قرآن با صدای ابوالعینین شعیشع

  دانلودتلاوت مجلسی قرآن با صدای ابوالعینین شعیشع قرائت مجلسی قرآن ابوالعینین شعیشع بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء) انعام (الأنعام) توبه (التّوبه) الرعد (الرّعد) ابراهیم(إبراهیم) نحل (النّحل) اسراء (الإسراء) حج (الحجّ) قصص (القصص) احزاب (الأحزاب)

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره توبه

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره توبه حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن سوره توبه (التّوبه) تفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود تفسیر آیه 001 سوره توبه دانلود تفسیر آیه 002-03 سوره توبه دانلود تفسیر آیه 004-05 سوره توبه دانلود تفسیر آیه 006…

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره انفال

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره انفال حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن سوره انفال (الأنفال) تفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود مقدمه تفسیر سوره انفال دانلود تفسیر آیه 01 سوره انفال دانلود تفسیر آیه 02 سوره انفال دانلود تفسیر آیه 03-04 سوره…

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره اعراف

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره اعراف حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن سوره اعراف (الأعراف) تفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود تفسیر آیه 001-002 سوره اعراف دانلود تفسیر آیه 003 سوره اعراف دانلود تفسیر آیه 004-005 سوره اعراف دانلود تفسیر آیه 006-007…

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره انعام

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره انعام حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن سوره انعام (الأنعام) تفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود تفسیر آیه 001 سوره مائده دانلود تفسیر آیه 002 سوره مائده دانلود تفسیر آیه 003 سوره مائده دانلود تفسیر آیه 004…

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره مائده

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره مائده حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن سوره مائده (المَائِده) تفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود تفسیر آیه 001 سوره مائده دانلود تفسیر آیه 002 سوره مائده دانلود تفسیر آیه 003 سوره مائده دانلود تفسیر آیه 004…

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره نساء

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره نساء حجت‌الاسلام قرائتیتفسیر قرآن سوره نساءتفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود تفسیر آیه 001 سوره نساءدانلود تفسیر آیه 002 سوره نساءدانلود تفسیر آیه 003 سوره نساءدانلود تفسیر آیه 004 سوره نساءدانلود تفسیر آیه 005 سوره…

 • بدون تصویر

  حجت‌الاسلام قرائتی – تفسیر سوره آل عمران

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره آل عمران حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن سوره آل عمران تفسیر گویای قرآن قرائتی دانلود تفسیر آیه 001-2 سوره آل عمران دانلود تفسیر آیه 003 سوره آل عمران دانلود تفسیر آیه 004 سوره آل عمران…

 • بدون تصویر

  تفسیر گویای سوره های قرآن

  دانلود تفسیر آیه به آیه سوره های قرآن حجت‌الاسلام قرائتی تفسیر قرآن قرائتی سوره هایی که لینک آنها فعال نمی باشد، فایل ها به زودی بارگزاری می شود. فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء) مائده (المَائِده)…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس به تفکیک جزء

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس به تفکیک سوره…

 • بدون تصویر

  قرائت سوره قیامه و علق – البهتیمی

  دریافت قرائت مجلسی سوره های قیامه و علق آیات 1 تا 5 توسط کامل یوسف البهتیمی دانلود تلاوت مجلسی سوره قیامه و علق قرآن با صدای کامل یوسف البهتیمی تلاوت سوره های قیامه و علق آیات 1 تا 5 مدت…

 • بدون تصویر

  قرائت مجلسی سوره نمل – عبدالعزیز حصان

  دریافت قرائت مجلسی سوره النمل با صدای محمد عبدالعزیز حصان دانلود تلاوت قرآن با صدای شیخ محمد عبدالعزیز حصان تلاوت آیات 15 تا 44 سوره نمل دریافت قرائت مجلسی آیات 15 تا 44 سوره نمل (النمل ) با صدای محمد…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء اول قرآن

  دانلود جزء اول قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز اول قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز اول قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز اول قرآن…

 • بدون تصویر

  ماهر المعیقلی – تلاوت جزء دوم قرآن

  دانلود جزء دوم قرآن بصوت شیخ ماهر بن حمد المعیقلی دانلود تلاوت قرآن با صدای ماهر المعیقلی   تلاوت جز دوم قرآن دانلود نسخه تصویری تلاوت جز دوم قرآن با صدای ماهر المعیقلی دانلود نسخه صوتی تلاوت جز دوم قرآن…

دکمه بازگشت به بالا