دعا براى پدر و مادر

پدر و مادر حقوق بسیارى بر فرزندان دارند. خداوند کریم در چند جاى قرآن فرزندان را بر اداى حق پدر و مادر سفارش کرده است .در سوره اسراء مى فرماید:پروردگارت حکم کرد که به جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو…

دعاى حضرت عیسى

وقتى که عیسى علیه السلام کفر و لجاجت بنى اسرائیل را دید از میان یاورانى طلبید. حواریون اعلام کردند: ما یاوران الهى هستیم و تو را در برابر کافران یارى مى دهیم . اما اینان نیز به راحتى عیسى را همراهى نمى کردند، بلکه سخنان و خواسته هاى ناروایى…

دعاى مادر حضرت مریم

حنه همسر عمران بود و هر دو از موحدان و از خاندان بزرگ توحید و یکتاپرستى بودند. هنگامى که حنه باردار شد نذر کرد که فرزندى که در راه دارد خدمتگزار بیت المقدس شود. او که انتظار داشت فرزندش پسر باشد، به هنگام زایمان دریافت نوزادش ‍ دختر…

دعاى ساحران مؤمن

دعاى ساحران مومن زمان حضرت موسیموسى و هارون به فرمان الهى رهسپار دربار فرعون شدند و به فرمان پروردگار به نرمى با او سخن گفتند از آزادى بنى اسرائیل عذاب قیامت خداشناسى نعمت هاى الهى مرگ معاد و آیات دیگر الهى برایش گفتند و معجزات الهى…

دعاى قوم بنى اسرائیل

دعاى بنى اسرائیلموسى در غیاب خود هارون را به جانشینى تعیین کرده بود هارون . هم با نهایت دلسوزى به مسئولیت خود قیام کرد و به راهبرى و هدایت مردم پرداخت .وقتى که موسى به میقات رفت مؤ منان دو دل و متزلزل هارون را تنها دیدند، و زمینه…

دعاهاى حضرت موسى

دعاهاى حضرت موسى علیه السلام1. یکى از داستانهاى بلند قرآن کریم ، داستان موسى و فرعون است . خوابگزاران و منجمان به فرعون مى گویند: به زودى فرزندى به دنیا مى آید که تاج و تخت تو را نابود مى سازد. با این خبر وحشتناک فرعون دست به کار مى شود…

دعاى حضرت شعیب

دعاى حضرت شعیب علیه السلامشعیب یکى از پیامبران الهى بود که در راه ابلاغ توحید و هدایت مردم رنج ها برد و از نامردان و پیروان شرک و شیطان مصیبت ها کشید. مردمان مدین ، هم در اعتقادات و باورها دچار گمراهى و کج اندیشى بودند وهم در رفتارهاى…

دعاى حضرت لوط

دعاى حضرت لوط علیه السلام لوط که در زمان حضرت ابراهیم مى زیست پسر برادر آن حضرت و پیامبران هلى در شهر سدوم بود او مردم شهر خود را به توحید و پاکى و درستى دعوت مى کرد.ثمره ده ها سال تبلیغ و فراخوانى او، گرایش افرادى اندک بود. در…

دعاهاى حضرت ابراهیم

دعاهاى حضرت ابراهیم علیه السلام1. حضرت ابراهیم یکى از پیامبران بزرگ الهى است . او از برجستگان دعوت به توحید در طول تاریخ و پدر بسیارى از پیامبران است .در زمانى برانگیخته شد که مردم سخت در بت پرستى بودند و بتهاى گونه گون را پرستش و…

دعاهاى حضرت زکریا

دعاهاى حضرت زکریا (علیه السلام) در قرآندعا براى درخواست فرزندزکریّا یکى از پیامبران الهى است. او یک عمر توحید و خداپرستى و پاکى و درستى را تبلیغ کرد و مردم را به راه راست هدایت نمود. آنگاه که به سنّ پیرى رسید فکر مى‌کرد به زودى مرگ…