چگونه هنگام خواب روح از بدن جدا مى شود؟

چگونه هنگام خواب روح از بدن جدا مى شود؟

از دیدگاه قرآن حقیقت انسان به روح اوست. اگر روح نباشد، انسان به جسم بى حرکت و مرده تبدیل مى شود؛ همان گونه که هنگام مرگ روح از بدن جدا مى شود، در موقع خواب هم روح از بدن جدا مى شود، با این تفاوت که در موقع مرگ ارتباطش به طور کامل قطع مى شود و به بدن برنمى گردد، امّا در موقع خواب ارتباطش کاملا قطع نشده، بلکه کم مى شود و دستگاه درک و شعور از کار مى افتد و چون ارتباطش به طور کامل قطع نشده به همین خاطر قسمتى از فعالیت هایى که براى ادامه حیات بدن ضرورت دارد؛ مانند: ضربان قلب و گردش خون و فعالیت دستگاه تنفس و … ادامه مى یابد. و چون روح انسان در هنگام خواب از بدن جدا مى شود، (شبیه حالت مرگ) و با حواس ظاهرى ارتباط ندارد، حقایق بیشترى را درباره آینده و یا امور پنهانى درک مى کند و این امر، اساس رؤیاهاى صادقه را تشکیل مى دهد.[21] امّا چگونگى جداشدن روح از بدن هنگام خواب، براى ما قابل درک نیست.
—————
[21] م. سیدمحمدباقر همدانى، ترجمه المیزان، ج 17، ص 407 ـ 408؛ ج 11، ص 369 ـ 372؛ تفسیر نمونه، ج 19، ص 476 ـ 484

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.