مقدار قیامت به اندازه چند روز دنیا است؟

مقدار قیامت به اندازه چند روز دنیا است؟

خداوند متعال، در قرآن مى فرماید: (یدَبِّرُ الاَْمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الاَْرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إِلَیهِ فِى یوْم کَانَ مِقْدَارُهُو أَلْفَ سَنَه مِّمَّا تَعُدُّونَ)[38]؛ امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مى کند؛ سپس در روزى که مقدار آن هزار سال از سال هایى است که شما مى شمرید به سوى او باز مى گردید [و دنیا پایان مى یابد].
مراد از این روز، روز قیامت است.
در جاى دیگر مى فرماید: (تَعْرُجُ الْمَلَـئِکَهُ وَ الرُّوحُ إِلَیهِ فِى یوْم کَانَ مِقْدَارُهُو خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَه)[39]؛ فرشتگان و روح به سوى او عروج مى کنند روزى که پنجاه هزار سال است.
از فرمایش امام صادق(ع) در تفسیر و تبیین این آیه استفاده مى شود: هر موقفى هزار سال طول مى کند و پنجاه موقف پنجاه هزار سال مى شود و بدین گونه دو آیه جمع مى شوند.[40]
امیرمؤمنان على(ع) خطاب به فرزندش امام حسن مجتبى(ع) مى فرماید: فرزندم! بدان که [پس از مرگ] گردنه سختى در پیش رو دارى، انسان هاى سبک بار [از نظر گناه] از افراد سنگین بار، وضعیت بهترى دارند، هر کس با تأمل و درنگ از آن عبور کند از آن کسى که با سرعت از آن مى گذرد، وضع بدترى خواهد داشت؛ پایان گذر از آن [فرودگاه] یا بهشت و یا جهنم است.[41]
—————
[38] سجده، آیه 5.
[39] معارج، آیه 4.
[40] شیخ طوسى، امالى، ص 110.
[41] بحارالأنوار، ج 74، ص 205.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.