معاد در قرآنپرسش و پاسخ

مقدار قیامت به اندازه چند روز دنیا است؟

مقدار قیامت به اندازه چند روز دنیا است؟

خداوند متعال، در قرآن مى فرماید: (یدَبِّرُ الاَْمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الاَْرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إِلَیهِ فِى یوْم كَانَ مِقْدَارُهُو أَلْفَ سَنَة مِّمَّا تَعُدُّونَ)[38]؛ امور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر مى كند؛ سپس در روزى كه مقدار آن هزار سال از سال هایى است كه شما مى شمرید به سوى او باز مى گردید [و دنیا پایان مى یابد].
مراد از این روز، روز قیامت است.
در جاى دیگر مى فرماید: (تَعْرُجُ الْمَلَـئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَیهِ فِى یوْم كَانَ مِقْدَارُهُو خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَة)[39]؛ فرشتگان و روح به سوى او عروج مى كنند روزى كه پنجاه هزار سال است.
از فرمایش امام صادق(ع) در تفسیر و تبیین این آیه استفاده مى شود: هر موقفى هزار سال طول مى كند و پنجاه موقف پنجاه هزار سال مى شود و بدین گونه دو آیه جمع مى شوند.[40]
امیرمؤمنان على(ع) خطاب به فرزندش امام حسن مجتبى(ع) مى فرماید: فرزندم! بدان كه [پس از مرگ] گردنه سختى در پیش رو دارى، انسان هاى سبك بار [از نظر گناه] از افراد سنگین بار، وضعیت بهترى دارند، هر كس با تأمل و درنگ از آن عبور كند از آن كسى كه با سرعت از آن مى گذرد، وضع بدترى خواهد داشت؛ پایان گذر از آن [فرودگاه] یا بهشت و یا جهنم است.[41]
—————
[38] سجده، آیه 5.
[39] معارج، آیه 4.
[40] شیخ طوسى، امالى، ص 110.
[41] بحارالأنوار، ج 74، ص 205.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.