غسل شب یازدهم ماه رمضان

غسل کردن در شب یازدهم رمضان

الجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الخامس عشر فیما نذکره من زیادات دعوات فی اللیله الحادیه عشر منه و یومها
جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب پانزدهم اعمال و دعاهای وارد شده در روایات در شب و روز یازدهم ماه:

و فیها یستحب الغسل‏ على مقتضى الروایات [الروایه] التی تضمنت أن کل لیله مفرده من جمیع الشهر یستحب الغسل
براساس روایتى که مى‌گوید: «در هر شب فرد ماه رمضان غسل مستحب است.» غسل شب یازدهم نیز مستحب است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.