پرسش و پاسخپرسمان نماز

سیمای نمازگزاران واقعی از دیدگاه قرآن، چگونه است؟

سیمای نمازگزاران واقعی از دیدگاه قرآن، كدام است؟

* خداوند در سوره معارج آیههای 19 تا 21 انسان را حریص و بی تاب و بخیل معرفی میكند، ولی نمازگزاران را استثنا میكند؛ یعنی نمازگزاران آن سه صفت را ندارند و به فرموده امام باقر(علیه السلام) خداوند پس از آن كه نمازگزاران را از دارندگان این صفات استثنا میكند، شروع به توصیف آنان به بهترین اعمالشان مینماید كه عبارتند از:
1. پیوسته نماز را به جا میآورند: (الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ دَآئِمُون) (1).
2. در اموالشان حق معلومی برای محرومان و تقاضا كنندهگان وجود دارد: (وَالَّذِینَ فِی أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوم) (2).
3. به روز جزا ایمان دارند: (وَالَّذِینَ یصَدِّقُونَ بِیوْمِ الدِّین) (3).
4. از عذاب پروردگارشان بیمناكند:(وَالَّذِینَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُون) (4).
5. خود را از بی عفّتی حفظ میكنند: (وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُون) (5).
6. در امانت خیانت نمیكنند.
7. پیمان خود را رعایت میكنند: (وَالَّذِینَ هُمْ لاَِمَـنَـتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُون) (6).
8. برای ادای شهادت حق قیام میكنند: (وَالَّذِینَ هُم بِشَهَـدَتِهِمْ قَآئـِمُون) (7).
9. حافظ آداب و شرائط نمازهایشان هستند: (وَالَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلاَتِهِمْ یحَافِظُون) (8).
10.خشوع در نماز: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون * الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ) (9) ؛ مؤمنان رستگار شدند آنها كه در نمازشان خشوع دارند.
11.پاك و منزه بودن از فحشا و منكر: (إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ) (10) ؛ نماز [انسان را]از زشتیها و گناه باز میدارد.
12. سهلانگاری نكردن در نماز: (فَوَیلٌ لِّلْمُصَلِّینَ * الَّذِینَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ) (11)؛ پس وای بر نماز گزارانی كه در نماز خود سهلانگاری میكنند.
گذشته از موارد و نشانههای یاد شده، نمازگزار واقعی مؤمن و متّقی نیز هست؛ بنابراین، سیمای نمازگزار واقعی با سیمای مؤمن واقعی مشترك است(12) .
در پایان یادآور میشویم عدهای از مفسران معتقدند صفات فوق، صفات افرادی است كه حرص و بی تابی ندارند و شایسته هستند (13).
—————————————————————————-
1. معارج،آیه23.
2. همان، آیه24ـ25.
3. همان، آیه26.
4.همان، آیه27.
5. همان، آیه29.
6. همان، آیه32.
7. همان، آیه33.
8. همان، آیه34 / ر.ك: تفسیر برهان، ج5، ص384؛ حویزی، نورالثقلین، ج5، ص415؛ عباس عزیزی، تفسیر و پیام آیات نماز، ص143ـ162.
9. مؤمنون، آیه1ـ2.
10. عنكبوت، آیه45.
11. ماعون، آیه4ـ5.
12. برای آگاهی از سیمای مؤمنان و متقیان ر.ك: معارج، آیه19ـ35 و مؤمنون، آیه1ـ11 و نهج البلاغه، خطبه 192 (صفات متقین).
13. ر.ك: همان، تفسیر نمونه، ج27، ص26ـ40.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.