مصطفی اسماعیل

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره غافر – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره غافر با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره غافر قرآن با صدای مصطفی اسماعیل سوره الغافر / تلاوت آیات 1 تا 29 سوره غافر دانلود قرائت مجلسی آیات 1 تا 9 سوره غافر با صدای…

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره اسراء – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره اسراء با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره اسراء قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت سوره اسراء دانلود قرائت مجلسی سوره اسراء با صدای مصطفی اسماعیل

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره فرقان – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره فرقان با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره فرقان قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 35 تا 48 سوره فرقان دانلود قرائت مجلسی آیات 61 تا 70 سوره فرقان با صدای مصطفی اسماعیل

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره حج – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره حج با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره حج قرآن با صدای مصطفی اسماعیل سوره الحج تلاوت آیات 1 تا 29 سوره حج دانلود قرائت مجلسی آیات 33 تا 62 سوره حج با صدای مصطفی…

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره قصص – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره قصص با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره قصص قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت سوره قصص آیات 14 تا 28 مدت زمان: 00:13:53 دانلود قرائت مجلسی آیات 14 تا 28 سوره قصص با صدای…

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره احزاب – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره احزاب با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره احزاب قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 35 تا 48 سوره احزاب دانلود قرائت مجلسی آیات 35 تا 48 سوره احزاب با صدای مصطفی اسماعیل

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره ابراهیم – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره ابراهیم با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره ابراهیم قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 12 تا 41 سوره ابراهیم – تلاوت آیات 23 تا 39 سوره ابراهیم دانلود قرائت مجلسی آیات 12 تا…

 • ترتیل قرآنبدون تصویر

  تلاوت قرآن با صدای مصطفی اسماعیل

  دانلود ترتیل کل قرآن کریم با قرائت مصطفی اسماعیل ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت مصطفی اسماعیل(ترتیل) همچنین ترتیل قرآن با صدای مصطفی اسماعیل به تفکیک جزء قابل دانلود می باشد ترتیل قرآن با صدای مصطفی اسماعیل mp3 فاتحه…

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره آل عمران – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره آل عمران با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره آل عمران قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 33 تا 62 سوره آل عمران قرائت مجلسی آیات 33 تا 62 سوره آل عمران با صدای…

 • قرائت مجلسیبدون تصویر

  قرائت سوره کهف – مصطفی اسماعیل

  دریافت قرائت مجلسی سوره کهف با صدای مصطفی اسماعیل دانلود تلاوت مجلسی سوره کهف قرآن با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 13 تا آخر سوره کهف دانلود قرائت مجلسی آیات 13 تا آخر سوره کهف با صدای مصطفی اسماعیل

 • اذانبدون تصویر

  اذان نماز با صدای مصطفی اسماعیل

  دانلود اذان نماز با صدای مصطفی اسماعیل 4 نسخه اذان نماز نسخه 1 مدت زمان: 00:03:03 دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای مصطفی اسماعیل نسخه اول نسخه 2 مدت زمان: 00:02:03 دانلود نسخه صوتی اذان نماز با صدای مصطفی…

 • ترتیل قرآنبدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای مصطفی اسماعیل به تفکیک سوره

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای مصطفی اسماعیل تلاوت همه سوره های قرآن با صدای مصطفی اسماعیل از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین ترتیل کل قرآن با صدای مصطفی اسماعیل به تفکیک جزء نیز قابل دانلود…

 • ترتیل قرآنبدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای مصطفی اسماعیل به تفکیک جزء

  ترتیل قرآن با صدای مصطفی اسماعیل به تفکیک جزء دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای مصطفی اسماعیل به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای مصطفی اسماعیل از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک…

 • ترتیل قرآن به تفکیک جزءبدون تصویر

  مصطفی اسماعیل – ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن

  دانلود جزء بیست و هشتم قرآن با صدای مصطفی اسماعیل دانلود ترتیل قرآن جزء بیست و هشتم با صدای مصطفی اسماعیل   دانلود ترتیل جز بیست و هشتم قرآن با صدای مصطفی اسماعیل  

دکمه بازگشت به بالا