پاسخ به نامه ها

 • بدون تصویر

  خدا امام‌ها را براى چه کارى آفریده است؟

  خدا امام‌ها را براى چه کارى آفریده است؟ علت وجود امام کار امام‌ها، هدایت و تربیت انسان‌ها است. به نظر تو چرا باید در یک کشور معلّم‌ها حضور داشته باشند؟ حتماً می‌گویى براى آن که به بچّه‌هاى آن کشور علم…

 • بدون تصویر

  آیا در بهشت می‌توانیم فرزندان و خویشاوندانمان را ببینیم؟

  آیا در بهشت می‌توانیم فرزندان و خویشاوندانمان را ببینیم؟ دیدار بستگان در بهشت امّا در پرسش نوشته بودید: «آیا ما در بهشت می‌توانیم پدر، مادر، فرزندان و خویشاوندانمان را ببینیم؟» در پاسخ باید بگویم که آرى. ما آن گروه از…

 • بدون تصویر

  مراحل مختلف قیامت را نام ببرید.

  مراحل مختلف قیامت را نام ببرید. مراحل قیامت امّا آخرین پرسشت درباره مراحل مختلف قیامت بود. خواسته بودى بدانى که قیامت از چه مراحلى تشکیل می‌شود؟ در پاسخ باید بگویم که قیامت مراحل بسیارى دارد و آنچه در قرآن و…

 • بدون تصویر

  چرا خدا جن‌ها را آفریده تا مردم را اذیّت کنند؟

  چرا خدا جن‌ها را آفریده تا مردم را اذیّت کنند؟ علّت آفرینش جن حالا می‌رسیم به پرسش‌هاى مربوط به جن، نوشته بودى: «چرا خدا جن‌ها را آفرید تا مردم را اذیّت کنند؟» نمی‌دانم چه کسى گفته که جن‌ها مردم را…

 • بدون تصویر

  چرا قرآن به زبان عربى است؟

  چرا قرآن به زبان عربى است؟ عربى بودن قرآن از تو سؤالى می‌کنم که اگر جواب آن را بدهى، سؤال خودت را هم جواب داده‌اى. سؤال من این است که چرا تو پرسش‌هایت را به زبان فارسى نوشتى و فرستادى؟…

 • بدون تصویر

  آیا سوره‌اى وجود دارد که آدم را غیب کند؟

  آیا سوره‌اى وجود دارد که آدم را غیب کند؟ ناپدید شدن از چشم دیگران آخرین پرسشى که باید به آن پاسخ بدهم، پرسش مربوط به ناپدید شدن از چشم دشمنان است. نوشته‌اى که: «آیا سوره‌اى وجود دارد که آدم را…

 • بدون تصویر

  نام‌هاى دیگر سوره توحید چیست؟

  در پرسش: «نام‌هاى دیگر سوره توحید چیست؟» «اخلاص» و «قل هو اللّه احد» دو نام دیگر سوره توحید است. این سوره را سوره توحید می‌گویند چون در آن از توحید و یکتاپرستى سخن به میان آمده است. آن را «اخلاص»…

 • بدون تصویر

  تفاوت میان مسمانان و غیر مسمانان گناهکار چیست؟

  تفاوت میان مسمانان و غیر مسمانان گناهکار چیست؟ ما مسلمان‌ها اگر به دستورهاى خدا عمل نکنیم، گناهکار حساب می‌شویم و به جهنّم می‌رویم. آن‌هایى هم که مسلمان نیستند و از فرمان‌هاى خدا اطاعت نمی‌کنند نیز به جهنّم می‌روند. پس بین…

 • بدون تصویر

  تماشاى فیلم‌هاى غیر مجاز چه اشکالى دارد؟

  تماشاى فیلم‌هاى غیر مجاز چه اشکالى دارد؟ آیا در قرآن آیه‌اى در این باره وجود دارد؟ تماشاى فیلم‌هاى غیر مجاز پرسش اوّلت درباره نگاه کردن به فیلم‌هاى غیر اسلامی بود. نوشته بودى: «تماشاى فیلم‌هاى غیرمجاز چه اشکالى دارد؟» برادرم! دشمنان…

 • بدون تصویر

  آیا فقط خداست که از همه مهربان‌تر است؟

  آیا فقط خداست که از همه مهربان‌تر است؟ مهربان‌ترین مهربان «آیا فقط خداست که از همه مهربان‌تر است؟» جواب این سؤال را به خودت می‌سپارم. تو به این سؤال‌هاى من جواب بده و بعد ببین آیا مهربان‌تر از خدا کسى…

 • بدون تصویر

  حکمت آفرینش مگس چیست؟

  حکمت آفرینش مگس چیست؟ حکمت آفرینش مگس «حکمت آفرینش مگس چیست؟» حتماً می‌دانى که موجودات دنیا مانند یک زنجیره، به هم پیوسته هستند. هر موجودى در دنیا فایده‌اى دارد و هیچ چیز بیهوده آفریده نشده است. شاید فکر کنیم بعضى…

 • بدون تصویر

  آیا می‌شود جن‌ها را در اختیار خود قرار داد تا از ما حمایت کنند؟

  آیا می‌شود جن‌ها را در اختیار خود قرار داد تا از ما حمایت کنند؟ حمایت جن از انسان امّا در دیگر پرسش مربوط به جن‌ها نوشته بودى: «آیا می‌شود جن‌ها را در اختیار خود گرفت تا از ما حمایت کنند؟»…

 • بدون تصویر

  کدام سوره است که نام اسلحه دانشمند است؟

  کدام سوره است که نام اسلحه دانشمند است؟ اسلحه دانشمند در پرسش: «کدام سوره است که نام اسلحه دانشمند است؟» پاسخ این سؤال، سوره شصت و هشتم قرآن یعنى سوره قلم است. قلم، اسلحه دانشمندان در مبارزه با جهل ونادانى…

 • بدون تصویر

  آیا انسان‌هاى خوب و باایمان می‌توانند خدا را ببینند؟

  آیا انسان‌هاى خوب و باایمان می‌توانند خدا را ببینند؟ چگونه؟ دیدن خدا امّا در پرسش سوّمت نوشته بودى: «آیا انسان‌هاى خوب و باایمان می‌توانند خدا را ببینند، چگونه؟» پاسخ آن است که نه، چنین چیزى شدنى نیست. قرآن کریم، دیدن…

دکمه بازگشت به بالا