ترتیل قرآن

ترتیل قرآن

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس به تفکیک جزء

  دانلود تلاوت ترتیل قرآن کریم با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک جزء تلاوت 30 جزء قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس به تفکیک سوره…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای فارس عباد

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای فارس عباد به تفکیک سوره دانلود ترتیل قرآن با صدای فارس عباد ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت فارس عباد (ترتیل ) فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء) مائده…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای عبدالرحمن السدیس به تفکیک سوره دانلود ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس همچنین لینک ترتیل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس به تفکیک سوره های قرآن قابل دانلود است ترتیل همه سوره های قرآن با…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن ابوبکر الشاطری با ترجمه گویای فارسی

  دانلود ترتیل قرآن با صدای ابوبکر شاطری و ترجمه گویای فارسی دانلود ترجمه گویای فارسی با صدای ابوبکر الشاطری. دیگر ترجمه های گویای فارسی قرآن نیز قابل دانلود است. ترتیل با صدای شاطری، ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی و…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن عبدالباسط عبدالصمد با ترجمه گویای فارسی

  دانلود ترتیل قرآن با صدای مشاری راشد العفاسی و ترجمه گویای فارسی دانلود ترجمه گویای فارسی با صدای عبدالباسط عبدالصمد. دیگر ترجمه های گویای فارسی قرآن نیز قابل دانلود است. ترتیل با صدای عبدالباسط، ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن مشاری راشد العفاسی با ترجمه گویای فارسی کبیری

  دانلود ترتیل قرآن با صدای مشاری راشد العفاسی و ترجمه گویای فارسی دانلود ترجمه گویای فارسی با صدای مشاری راشد العفاسی. نسخه دیگری از ترتیل با صدای مشاری راشد العفاسی و ترجمه گویای فارسی نیز قابل دانلود است. همچنین ترتیل…

 • بدون تصویر

  ترجمه گویای قرآن

  دانلود ترجمه گویای قرآن به زبانهای فارسی، انگلیسی، ترکی، دری، کردی ترجمه گویای فارسی ترتیل قرآن عبدالباسط عبدالصمد با با صدای کبیری به تفکیک سوره ترتیل قرآن شهریار پرهیزگار با ترجمه گویای فارسی ترتیل قرآن مشاری راشد العفاسی با ترجمه…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای راشد العفاسی با ترجمه گویای انگلیسی

  دانلود ترتیل قرآن با صدای مشاری راشد العفاسی و ترجمه گویای انگلیسی دانلود ترجمه گویای انگلیسی با صدای مشاری راشد العفاسی. همچنین ترتیل قرآن با صدای راشد العفاسی با ترجمه گویای انگلیسی به صورت تصویری mp4 و ترتیل قرآن با…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای صلاح بوخاطر

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای شیخ صلاح بوخاطر به تفکیک سوره دانلود ترتیل قرآن با صدای صلاح بوخاطر ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت صلاح بوخاطر (ترتیل ) فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء)…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای عبد المنعم عبد المبدی

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای عبد المنعم عبد المبدی به تفکیک سوره دانلود ترتیل قرآن با صدای عبد المنعم عبد المبدی ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت عبد المنعم عبد المبدی (ترتیل ) فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای علی جابر

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای شیخ علی جابر به تفکیک سوره دانلود ترتیل قرآن با صدای علی جابر ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت علی جابر (ترتیل ) فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء)…

 • بدون تصویر

  تلاوت قرآن با صدای سعد الغامدی

  دانلود ترتیل کل قرآن کریم با قرائت استاد سعد الغامدی ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت سعد الغامدی (ترتیل ) فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء) مائده (المَائِده) انعام (الأنعام) اعراف (الأعراف) انفال (الأنفال) توبه…

 • بدون تصویر

  ترتیل قرآن با صدای راشد العفاسی

  دانلود ترتیل قرآن کریم با صدای راشد العفاسی ترتیل سوره های قرآن کریم توسط مشاری راشد العفاسی ترتیل همه سوره های قرآن با قرائت راشد العفاسی ‬‎ (ترتیل ) فاتحه (الفَاتِحَه) بقره (البَقَره) آل عمران (آل عِمران) نساء (النِساء) مائده…

 • بدون تصویر

  تلاوت قرآن با صدای شهریار پرهیزگار

  دانلود ترتیل کل قرآن کریم با قرائت استاد شهریار پرهیزگار تلاوت همه سوره های قرآن با صدای شهریار پرهیزگار از طریق لینک های زیر قابل دانلود می باشد. همچنین ترتیل کل قرآن با صدای شهریار پرهیزگار به تفکیک جزء نیز…

دکمه بازگشت به بالا