تحدیر قرآن

 • بدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء سوم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء سوم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء سوم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء سوم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر جزء سوم قرآن با صدای معتز…

 • بدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء دوم قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء دوم قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء دوم قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء دوم قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر جزء دوم قرآن با صدای معتز…

 • بدون تصویر

  معتز آقایی – تحدیر جزء اول قرآن

  دانلود تحدیر (تندخوانی) جزء اول قرآن با صدای معتز آقایی تندخوانی جزء اول قرآن با صدای معتز آقایی   دانلود نسخه تصویری تحدیر جزء اول قرآن با صدای معتز آقایی دانلود نسخه صوتی تحدیر جزء اول قرآن با صدای معتز…

دکمه بازگشت به بالا