دعای ناد علی

 • بدون تصویر

  دعای ناد علی – باسم کربلایی

  دریافت دعای ناد علی با صدای باسم الکربلایی تصویری مدت زمان: 00:11:09 دانلود نسخه تصویری دعای ناد علی با صدای باسم کربلایی دانلود نسخه صوتی دعای ناد علی با صدای باسم کربلایی

 • بدون تصویر

  متن دعای ناد علی

  متن و ترجمه دعای ناد علی کبیر دعای نادعلی از جمله دعاهای بسیار زیبا و دلنشین است که خواص فراوانی را برای آن ذکر کرده‌اند. دعای نادعلی در روز احد (جنگ احد) به پیامبر الهام شده است. در جلد 20…

 • بدون تصویر

  دعای ناد علی – صفا سعد

  دریافت دعای ناد علی با صدای صفا السعد   مدت زمان: 00:07:14 دانلود نسخه تصویری دعای ناد علی با صدای صفا سعد دانلود نسخه صوتی دعای ناد علی با صدای صفا سعد

 • بدون تصویر

  ناد علی – حامد قزوینی

  دریافت دعای ناد علی با صدای سید حامد القزوینی   تصویری مدت زمان: 00:03:50 دانلود نسخه تصویری دعای ناد علی با صدای سید حامد قزوینی دانلود نسخه صوتی دعای ناد علی با صدای سید حامد قزوینی

 • بدون تصویر

  دعای ناد علی – امیر خفاجی

  دریافت دعای ناد علی با صدای عبدالامیر الخفاجی   مدت زمان: 00:07:05 دانلود نسخه تصویری دعای ناد علی با صدای امیر خفاجی دانلود نسخه صوتی دعای ناد علی با صدای امیر خفاجی

 • بدون تصویر

  دعای ناد علی – محمد حجیرات

  دریافت دعای ناد علی با صدای محمد الحجیرات   مدت زمان: 00:03:53 دانلود نسخه تصویری دعای ناد علی با صدای محمد حجیرات دانلود نسخه صوتی دعای ناد علی با صدای محمد حجیرات

دکمه بازگشت به بالا