علوم قرآنی

درباره علامه طباطبایى توضیح دهید.

درباره علامه طباطبایى، نویسنده تفسیر المیزان توضیح دهید.

در بیست و نهم ماه ذى الحجّه سال 1321 هجرى قمرى در شهرستان تبریز نوزادى متولد شد که نام او را «محمد حسین» گذاشتند؛ هنوز بیش از پنج سال از عمرش نگذشته بود که مادر مهربان و بافضیلتش را از دست داد. اندوه و غم بىمادرى او رارها نکرده بود که پس از مدتى پدرش هم از دنیا رفت و گرد یتیمى بر چهره محمد حسین نشست و همراه با برادر کوچکتر خودش تنها ماند. او بر اثر ازدست دادن پدر ومادر از 9 سالگى راهى مکتب شد و علاوه بر قرآن و خوشنویسى، کتابهایى چون بوستان و گلستان سعدى و دیگر کتابهاى متداول در آن زمان را آموخت و سپس در کلاسهاى درس حوزه علمیه نشست.
خود ایشان درباره آن دوران چنین مىنویسد:
در اوایل تحصیل که به صرف و نحو (اولین درسهاى حوزههاى علمیه) اشتغال داشتم، علاقه زیادى به ادامه تحصیل نداشتم، از این رو، هرچه مىخواندم نمىفهمیدم و چهار سال به همین نحو گذراندم.
پس از آن یک بار، عنایت خدایى دامنگیرم شده عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگى و بىتابى نسبت به کمال حس نمودم؛ به طورى که از همان روز تا پایان تحصیل که تقریباً هجده سال طول کشید، هرگز نسبت به تعلیم و تفکر، درک خستگى و دلسردى نکردم و زشت و زیباى جهان را فراموش کردم. بساط معاشرت با غیر اهل علم را به کلى برچیدم و در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگى، به حداقل ضرورى قناعت نموده باقى را به مطالعه مىپرداختم. بسیار مىشد (به ویژه در بهار و تابستان) که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه مىگذراندم و همیشه درس فردا شب را «پیش مطالعه» مىکردم (قبل از این که به من درسى بدهند درس را پیش خودم مىخواندم).
استاد طباطبایى با چنین پشتکارى به تحصیل ادامه مىداد. او پس از مدتى راهى نجف شد و پس از یازده سال تحصیل، به تبریز بازگشت، سپس راهى قم شد .و در این شهر بود که به مدت 20 سال تفسیر المیزان را نوشت و سرانجام در هجدهم محرمالحرام سال 1402 به سوى خداوند پر کشید. اگر مىخواهید درباره علامه مطالب کاملترى بدانید مىتوانید کتاب میزان معرفت، نوشته احمد لقمانى را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن