اعلام قرآن

یسع (ع)

یسع علیه السلام

مفسران معتقدند یسع بن اخطوب، پسر عم حضرت الیاس علیه السلام است كه خلیفه آن حضرت در بنی اسرائیل بود. قرآن به جزئیات زندگی او هیچ اشارهای نکرده و فقط به ذکر نام او در کنار نام دیگر پیامبران بسنده کرده است، اما در روایات آمده است که یسع نیز مانند عیسی علیه السلام بر روی آب راه می ‏رفت، مرده زنده می‏ كرد و كور مادرزاد و مبتلای به جذام را شفا می‏ داد. همچنین در روایات آمده است الیاس پیغمبر وقتی به زنی از زنان بنی اسرائیل كه فرزندی به نام یسع بن خطوب داشت، وارد شد؛ زن وی را منزل داده و ورودش را از دشمنانش مخفی داشت. الیاس به پاس این خدمت در حق فرزندش یسع كه به مرضی دچار بود، دعا كرد و او عافیت یافت. یسع چون این معجزه را دید، به الیاس ایمان آورد و او را در ادعای نبوتش تصدیق نمود و ملازمتش را اختیار كرد. از آن به بعد هر جا كه الیاس می ‏رفت، یسع نیز همراهش می ‏رفت. خداوند به فضل خود یسع را به نبوت و رسالت به سوی بنی اسرائیل مبعوث نمود. به وی وحی فرستاد و او را به همان نحوی كه بنده خود الیاس را تأیید می ‏كرد، تأیید فرمود و در نتیجه بنی اسرائیل به وی ایمان آورده و او را تعظیم نموده، در هر پیشامدی رأی و امر او را متابعت می‏كردند و بدین منوال تا یسع در میان بنی اسرائیل زنده بود، حكم خدای تعالی در بین آنان نافذ و مجری بود.(1)
________________
1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 5، ص 327، ج 19، ص 311؛ ثعلبی، قصص القرآن، ص 229.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.