علوم قرآنیپرسش و پاسخ

چگونه مى‌توانيم به معناى قرآن پى ببريم؟

چگونه مى‌توانيم به معناى قرآن پى ببريم؟

براى پى‌بردن به معناى آيات الهى، موارد زير را به شما توصيه مى‌كنم:
1. توجه به ترجمه قرآن؛ يك جلد قرآنى كه داراى ترجمه مناسب است مانند ترجمه دكتر سيد على موسوى گرمارودى يا ترجمه آية الله مكارم شيرازى تهيه كنيد و وقتى قرآن مى‌خوانيد به ترجمه آياتش نيز توجه كنيد. هم چنين اگر رايانه در اختيار داريد مى‌توانيد نرم‌افزار قرآنى صبا، تهيه شده به وسيله ياسين رايانه را تهيه كنيد و در بخش قرائت آن پس از شنيدن قرائت هر آيه ترجمه آن را هم گوش كنيد.
2. شركت در كلاس‌هاى قرآنى.
3. خواندن كتاب‌هاى تفسيرى؛ برخى از كتاب‌ها، قرآن را به زبان ساده تفسير كرده‌اند، شما مى‌توانيد با تهيه اين گونه كتاب‌ها، با معانى و تفسير ابتدايى قرآن آشنا شويد. يكى از اين كتاب‌ها دوره «تفسير جوان» – كه خلاصه شده تفسير نمونه است – مى‌باشد.
4. آشنايى با تاريخ اسلام؛ از آن جا كه قرآن طى 23 سال بر قلب مهربان پيامبر رحمت نازل شده، آشنايى با زندگى پيامبر و حوادث و اتفاقاتى كه براى آن حضرت و مسلمانان رخ داد به فهم و درك آيات قرآن كمك مى‌كند. براى آشنايى با تاريخ اسلام مى‌توانيد كتاب‌هاى فروغ ابديت و فرازهايى از تاريخ پيامبر اسلام نوشته آية الله سبحانى را مطالعه كنيد.
5. آشنايى با زبان عربى و ادبيات آن و به كار بستن آموخته‌ها هنگام قرائت قرآن.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.