چگونه مى‌توانیم به معناى قرآن پى ببریم؟

چگونه مى‌توانیم به معناى قرآن پى ببریم؟

براى پى‌بردن به معناى آیات الهى، موارد زیر را به شما توصیه مى‌کنم:
1. توجه به ترجمه قرآن؛ یک جلد قرآنى که داراى ترجمه مناسب است مانند ترجمه دکتر سید على موسوى گرمارودى یا ترجمه آیه الله مکارم شیرازى تهیه کنید و وقتى قرآن مى‌خوانید به ترجمه آیاتش نیز توجه کنید. هم چنین اگر رایانه در اختیار دارید مى‌توانید نرم‌افزار قرآنى صبا، تهیه شده به وسیله یاسین رایانه را تهیه کنید و در بخش قرائت آن پس از شنیدن قرائت هر آیه ترجمه آن را هم گوش کنید.
2. شرکت در کلاس‌هاى قرآنى.
3. خواندن کتاب‌هاى تفسیرى؛ برخى از کتاب‌ها، قرآن را به زبان ساده تفسیر کرده‌اند، شما مى‌توانید با تهیه این گونه کتاب‌ها، با معانى و تفسیر ابتدایى قرآن آشنا شوید. یکى از این کتاب‌ها دوره «تفسیر جوان» – که خلاصه شده تفسیر نمونه است – مى‌باشد.
4. آشنایى با تاریخ اسلام؛ از آن جا که قرآن طى 23 سال بر قلب مهربان پیامبر رحمت نازل شده، آشنایى با زندگى پیامبر و حوادث و اتفاقاتى که براى آن حضرت و مسلمانان رخ داد به فهم و درک آیات قرآن کمک مى‌کند. براى آشنایى با تاریخ اسلام مى‌توانید کتاب‌هاى فروغ ابدیت و فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام نوشته آیه الله سبحانى را مطالعه کنید.
5. آشنایى با زبان عربى و ادبیات آن و به کار بستن آموخته‌ها هنگام قرائت قرآن.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.