علوم قرآنیپرسش و پاسخ

قرآن چند «بسم الله» دارد؟

قرآن چند «بسم الله» دارد؟

می دانیم كه قرآن 114 «بسمله» يعنى بسم الله الرحمن الرحيم دارد. علاوه بر اين موارد در آيه 41 سوره هود كه گفتار حضرت نوح نقل شده مى‌خوانيم: (و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسها)؛ و [نوح] گفت به نام خدا بر آن (كشتى) سوار شويد و هنگام حركت و توقف كشتى او را ياد كنيد. پس قرآن 115 بسم الله دارد.
فراموش نكنيم كه در اين آيه، «بسم الله» آمده، نه «بسم الله الرحمن الرحيم» و اين تنها موردى است كه در قرآن «بسم الله» بدون «الرحمن الرحيم» آمده است.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.