نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

قرآن كريم چگونه به سخنان مشركان در نفى رسالت پيامبران پاسخ مى گويد؟

قرآن كريم سخنان مشركان را در نفى رسالت پيامبران چگونه پاسخ مى گويد؟

مشركان مى گفتند: بايد فرشته برخود ما نازل گردد، يا بايد همراه پيامبر فرشته اى فرود آيد و او را تصديق كند و نيز مى گفتند: اگر او راست مى گويد كه فرشته بر او فرود مى آيد و با او سخن مى گويد، پس بايد فرشته را به ما نشان دهد.
قرآن كريم انگيزه اين انكارها را اين مى داند كه مشركان قبلا به خدا كفر ورزيده و رستاخيز را انكار كرده اند و در نعمت هاى مادى غرق مى باشند؛ يعنى آبشخور شبهه آنان، شهوت عملى است، نه شبهه علمى.
سخن قرآن در اين باره چنين است: (وقالَ المَلاَُ مِن قَومِهِ الَّذينَ كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقاءِ الأخِرَةِ واَترَفنـهُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا ما هـذا اِلاّ بَشَرٌ مِثلُكُم …)؛[21] و اشراف قومش كه كافر شده و ديدار آخرت را دروغ پنداشته بودند و در زندگى دنيا آنان را مرفه ساخته بوديم گفتند: اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست … .
نزول فرشته از جانب خداوند به دو صورت مى تواند باشد: يكى اين كه به صورت بشر تمثّل يابد، در اين صورت او را بشر انگاشته و رسالت او را رد خواهند كرد. قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: (ولَو جَعَلنـهُ مَلَكـًا لَجَعَلنـهُ رَجُلاً ولَلَبَسنا عَلَيهِم ما يَلبِسون )؛[22] و اگر او را فرشته اى قرار مى داديم، حتماً وى را[ به صورت] مردى درمى آورديم و امر را هم چنان بر آنان مشتبه مى ساختيم.
ديگر اين كه به صورت واقعى فرشته ـ كه از نظر مراتب وجودى در درجه بالاتر از ماده قرار دارد ـ تجلى نمايد. در اين صورت توانايى ديدن او را نخواهند داشت. افزون بر اين، پيامبران الگوى بشرند، در صورتى مى توانند الگو باشند كه از جنس بشر باشند، اگر پيامبر فرشته باشد ديگر الگوى بشر نخواهد بود.[23]
—————
[21] مؤمنون، آيه 33.
[22] انعام، آيه 9.
[23] ر.ك: جعفر سبحانى، منشور جاويد، ج 10، ص 11 ـ 14

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.