علوم قرآنیپرسش و پاسخ

درباره تفسیر آیة الله جوادى آملى توضیح دهید.

درباره تفسیر حضرت آیة الله جوادى آملى توضیح دهید.

حضرت آیة الله جوادى آملى یكى از شاگردان برجسته علامه طباطبایى هستند كه در علم فقه، فلسفه و تفسیر از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم به شمار مىروند.
ایشان درس تفسیرشان را از سال 1371 هجرى شمسى در مسجد اعظم قم به طور رسمى آغاز كردهاند و صدها نفر از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم از كلاس درس ایشان استفاده مىكنند. استاد در حال تألیف تفسیر ترتیبى قرآن نیز هست كه چند جلد از تفسیر ایشان كه تفسیر تسنیم نام دارد تا كنون چاپ شده است. چنانكه چندین جلد از تفسیرهاى موضوعى ایشان نیز چاپ شده است تفسیر موضوعى به تفسیرى گفته مىشود كه آیاتى كه درباره یك موضوع خاص مانند معاد یا توحید و… باشد بررسى و تفسیر و طبقهبندى مىشوند.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.