اعلام قرآن

داوود (ع) و ساخت زره

داوود عليه السلام و ساخت زره

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی كرد: تو نیكو بنده ‎ای هستی، جز اینكه هزینة زندگی خود را از بیت المال تأمین می‎كنی. حضرت داوود علیه السلام چهل روز گریه كرد و از خداوند خواست كه وسیله ‎ای برای او فراهم سازد كه از بیت المال مصرف نكند. خداوند آهن را بر او نرم كرد، او هر روز با آهن یك زره می ‎ساخت و آن را می‎ فروخت، به طوری كه در سال 360 زره بافت و از بیت المال بی‎ نیاز گردید.(1) قبل از آن عصر، جنگ جویان وقتی به جنگ می ‎رفتند، لباس های آهنی می‎ پوشیدند كه پوشیدن این لباس ها به خاطر سنگینی و انعطاف ناپذیری، بسیار دشوار و خسته كننده بود. داوود علیه السلام كه به مسئله جهاد و دفاع اهمیت بسیار می ‎داد، در این فكر بود كه وسیلة دفاعی رزمندگان در عین آن كه آن ها را حفظ می ‎كند، نرم و استفاده از آن آسان باشد. همین مطلب را از خداوند خواست. خداوند آهن را مانند شمع و موم برای داوود علیه السلام نرم كرد و او از این موهبت كمال استفاده را در زره سازی نمود.(2)
___________________
1. طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج 8، ص 381؛ تفسیر المیزان، ج 16، ص 390.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.