فرهنگ واژگان

جَثَّ

معنای واژه جَثَّ: بركندن، قطع كردن.
معنای واژه شجره مجتثه: درخت و گياهى است كه ريشه در زمين ندارد (اجتثّت من فوق الأرض). (ابراهيم 26)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.