فرهنگ واژگان

تريبه

معنای واژه تريبه جمع آن ترائب: استخوانهاى سينه (يخرج من بين الصّلب والتّرائب). (طارق 7)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.