فرهنگ واژگان

بُدْن

معنای واژه بُدْن: جمع بدَنة شتران قربانى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله). (حج 36)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.