فرهنگ واژگان

بَتْك

معنای واژه بَتْك: قطع؛ از نظر معنا اين كلمه با بتّ نزديك است (بتك) در بريدن مو و اعضاى بدن به كار مى‏رود، اما بتّ در بريدن ريسمان (فليبتّكنّ ءاذان الانعام). (نساء 119)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.