فرهنگ واژگان

بهت

معنای واژه بهت: نسبت ناروا، دروغ، به معناى تحيّر نيز آمده. زيرا بهتان دروغى است كه شنونده‏اش را مبهوت و متحيّر مى‏كند (أتأخذونه بهتاناً واثماً مبيناً). (نساء 20)

Republished by Blog Post Promoter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.