اِفْک

معنای واژه اِفْک: خبر ساختگى، دروغ (افک مبین). (نور 12)
معنای واژه افّاک: بسیار دروغگو (تنزّل على کلّ افّاک اثیم). (شعراء 222)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.