فرهنگ واژگان

اَجَل

معنای واژه اَجَل: مدّت معين (اجل مسمى‏). (بقره 282)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.