فرهنگ واژگان

اَجَل

معنای واژه اَجَل: مدّت معين (اجل مسمى‏). (بقره 282)

Republished by Blog Post Promoter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.