فرهنگ واژگان

احتمال

معنای واژه احتمال: به دوش كشيدن بار (فاحتمل السّيل زبداً رابياً). (رعد17)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.