لغات قرآن با حرف کاف

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَوَاکِبِ

  ترجمه کَوَاکِبِ : اجرام آسمانی (دو کلمه کواکب و نجم ، همانطور که بر ستارگان و سیارگان اطلاق می‏شود ، بر شهابها نیز اطلاق می‏شود)

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَوْثَرَ

  ترجمه کَوْثَرَ : خیرو خوبی زیادی که هیچ گاه کم نمی شود و رو به افزایش است (کلمه کوثر بر وزن فوعل به معنای چیزی است که شأنش آن است که کثیر باشد ، و کوثر به معنای خیر کثیر…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کُوِّرَتْ

  ترجمه کُوِّرَتْ : درهم پیچیده شد (کلمه تکویر که مصدر فعل کورت است به معنای پیچیدن چیزی ، و به شکل مدور در آوردن آن است ، نظیر پیچیدن عمامه بر سر ، و شاید تکویر خورشید استعاره باشد از…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَوْکَب

  ترجمه کَوْکَب: ستاره – سیّاره – شهاب – جرم آسمانی

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کُونُواْ

  ترجمه کُونُواْ : باشید

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کُونِی

  ترجمه کُونِی : باش (مؤنث حقیقی و مجازی )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَهْفِ

  ترجمه کَهْفِ : غار وسیع و بزرگ

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَهْفِهِمْ

  ترجمه کَهْفِهِمْ: غار وسیع و بزرگشان

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَهْلًا

  ترجمه کَهْلًا: میانسالی (کهل به کسی گفته می‏شود که جوانیش با پیری مخلوط شده و چه بسا گفته باشند کهل کسی است که سنش به سی‏وچهار سال رسیده باشد )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کهیعص

  ترجمه کهیعص : از حروف مقطعه و رموز قرآن ((در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که ” کهیعص ” معنایش این است که” منم کافی و هادی و ولی و عالم و صادق الوعد “و بر همین اساسدعایی…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَیْ

  ترجمه کَیْ : تا

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کُنَّسِ

  ترجمه کُنَّسِ : پنهان شونده ها (جمع کانس ،مصدر کنوس به معنای داخل شدن وحشی‏هایی از قبیل آهو و طیور به درون لانه‏شان می باشد ،الکنس نیز از صفات ستارگان است ، چون هر یک در برج خود کنوس می‏کند…

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَیْدٌ

  ترجمه کَیْدٌ : نقشه کشیدن – حیله کردن-چاره اندیشی(کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است )

 • لغتنامه قرآنبدون تصویر

  کَنُودٌ

  ترجمه کَنُودٌ : بسیارکفران گربسیار ناسپاس – کسی که پیرو هوای نفس و دلداده به لذائذ دنیا است ، و در نتیجه از شکر پروردگارش در مقابل نعمت‏هایی که به او ارزانی داشته غافل است

دکمه بازگشت به بالا