خلقت انسان

  • معارف اسلامیبدون تصویر

    اسرار دستگاه گردش خون در بدن انسان

    دستگاه گردش خون، با نقشه و هندسه شگفت آور، نمونه بسیار دقیق و منظّم از لوله کشی در بدن انسان است و قلب به عنوان مرکز این دستگاه، خون را در تمام بدن به گردش در می آورد. به طور…

  • معارف اسلامیبدون تصویر

    اسرار دستگاه تنفس در بدن انسان

    دستگاه تنفّس به عنوان پالایشگاه بدن، همکارى صمیمانه، و شگفت آورى با قلب دارد. خون حامل اکسیژن از بطن چپ با فشار به سوى دورترین نقاط بدن حرکت می کند، و پس از تحویل اکسیژن به سلّول ها، گازکربنیک را…

دکمه بازگشت به بالا