خلقت انسان

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  اسرار دستگاه عصبى در انسان

  نقش آگاهی دستگاه عصبی انسان در شناخت خداوند دستگاه عصبى، مهم ترین عضو بدن انسان است که احساس، حرکت هاى ارادى و غیرارادى بدن مربوط به این سیستم است، به گونه اى که اگر از کار بیفتد، تمام دستگاه هاى…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  خلقت انسان از آب دلیلی بر علم و قدرت خدا

  چگونه خلقت انسان از آب، دلالت بر علم و قدرت خدامی کند؟ خداوند در آیه 54 سوره فرقان به آفرینش انسان از آب اشاره می فرماید و منظور از آن آبى است که با خاک آدم مخلوط شده، و یا…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  آفرینش انسان از خاک است یا نطفه

  چرا قرآنکریم در برخی از آیات آفرینش انسان را از «خاک» می داند و در برخی دیگر از آیات از «نطفه»؟ آفرینش انسان از خاک یا گل، در سوره های انسان، مومنون، روم، صافات، حجر و الرحمن مورد اشاره قرار…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  چگونگی آمادگی مادر برای تغذیه نوزاد

  شگفتی های آفرینش در آماده سازی غذای نوزاد نوزاد انسان در آغاز تولّد، قدرت استفاده از غذاهاى سخت و سنگین را ندارند؛ به همین دلیل خداوند غذاى مخصوصى به نام شیر را در بدن مادر فراهم ساخته است. در حقیقت…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  پیچیدگی های نظام آفرینش

  یچیدگی هر دستگاه به معنی ارتباط فراوان و چند جانبه اجزا مختلف آن با یکدیگر است. در جهان آفرینش نیز علاوه بر مسأله ظرافت، نظام پیچیده ‌اى وجود دارد که انسان را مبهوت می‌ کند؛ مانند ساختمان سلّول که شهری…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  چگونگی تغذیه جنین در دوران بارداری

  جنین انسان در دوران بارداری چگونه تغذیه می کند؟ از عجائب دوران تکامل جنین، مسأله تغذیه «جنین» است؛ خداوند وظیفه تغذیه «جنین» را با آب و غذایی سالم و تصفیه شده و اکسیژن بر عهده دستگاهى به نام «جفت» گذارده…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  عوامل موثر در جنسیت جنین

  تا چه حد انسان قادر به انتخاب جنسیت جنین است؟ دانشمندان در پاسخ به این سوال که چگونه و تحت چه عواملى «جنین» مذکّر یا مؤنث می ‌شود؟ پاسخى ندارند؛ یعنى علم و دانش بشری هنوز پاسخی براى آن پیدا…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  تعبیر قرآن از رحم مادر به قرار مکین

  چرا در قرآناز «رَحِم» مادر به «قَرارٍ مَکِین» تعبیر شده است؟ قرآن محل قرار گرفتن نطفه را محفوظ ترین جای بدن دانسته و می فرماید: «سپس او را نطفه اى در قرارگاهِ مطمئن (رَحِم) قرار دادیم»؛ چرا که از یکسو…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  تغییرات در جنین انسان هنگام تولد

  بدن جنین انسان در هنگام تولد شاهد چه نوع تغییرات و دگرگونی هایی است؟ در لحظه تولّد، دگرگونى‌هاى عجیبى در سیستم زندگی نوزاد، ظاهر می ‌شود که براى سازگاری او با محیط جدید، کاملا ضرورى است؛ از جمله اینکه به…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  امکان تعیین زمان دقیق تولد نوزاد انسان

  آیا بشر با همه پیشرفتی که در علم و دانش به دست آورده، قادر است زمان دقیق «تولد نوزاد» را معیّن نماید؟ به صورت دقیق هیچ‌ کس نمی‌تواند لحظه تولّد را تعیین کند؛ و پیش ‌بینى اطبّا جنبه تخمینى و…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  چرایی تفکر در خصوص آفرینش انسان از نطفه

  خداوند برای درهم شکستن غرور انسان که سرچشمه سرکشى ها و ناسپاسى هاست در سوره عبس به آفرینش انسان از نطفه ای ناچیز اشاره کرده. می فرماید: خداوند این انسان را از نطفه اى ناچیز و بى ارزش آفرید. چرا…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  آگاهی از عظمت خدا با شناخت اسرار بدن انسان

  چگونه اسرار بدن انسان، ما را با عظمت خداوند آشنا می کند؟ خودشناسی یکی از راه های پی بردن به اسرار آفرینش است. شناخت فعّالیّت دستگاه هاى گوناگون بدن و اطلاع از نعمت هاى شگرفى که آسایش و نیازمندى هاى…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  مراحل اولیه رشد نطفه در انسان چگونه است

  انسان با مطالعه دقیق مراحل ابتدایى وجود خود که به صورت نطفه ای بوده پس از تقسیمات متوالى، به صورت جنین ظاهر گردیده و پس از آن به صورت طفلى کامل در آمده است. هر انسانی با داشتن فطرتی سلیم،…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  عملکرد دستگاه گوارش در انسان چگونه است

  دستگاه گوارش که داراى قسمت هاى مختلف می باشد، مأمور تأمین نیازمندى هاى غذایى بدن می باشد که با تعطیل شدن آن، ادامه حیات براى انسان غیر ممکن است. سه جفت چشمه هاى بزاق ، که هر کدام بزاقی مخصوص…

دکمه بازگشت به بالا