خلقت انسان

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  تشویق به تحقیق درباره هدف از زندگی و فلسفه آفرینش

  آیا تشویق انسان ها به مطالعه و تحقیق درباره «هدف از زندگی» و «فلسفه آفرینش» مختص دین «اسلام» است یا در ادیان گذشته نیز سابقه داشته است؟ هدف از زندگی و فلسفه آفرینش، پرسشی است که از گذشته دور در…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  انسان‌های عقب مانده ذهنی و آفرینش هدفمند و نیل به کمال

  آیا خلق انسان های «عقب مانده ذهنی» با هدفمند بودن خلقت انسان برای رسیدن به «کمال» منافات ندارد؟! اولا: همه اتفاقات این جهان از علل و اسباب خود تبعیت می کنند و خدواند نیز این نظام را به بهترین وجه…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  ناقص الخلقه ها و حکمت و عدل الهی

  آیا وجود انسان های «ناقص الخلقه» با حکمت و عدل الهی سازگاری دارد؟! اصل در آفرینش انسان صحّت و سلامت است، چرا که خداوند دستگاه خلقت را به نحو احسن آفریده و خللی در آن نیست. با وجود این اصل،…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  رابطه آرامش و جهان‌بینی در انسان

  چه رابطه ای بین عقیده و جهان بینی انسانها با میزان «آرامش» و رضایتمندی آنها از زندگی وجود دارد؟ آرامش روحى ما پیش از آنکه به ظواهر جسمی ما ارتباط داشته باشد به طرز تفکر و چگونگى ایدئولوژى و برداشت…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  علت خلقت انسان‌هایی که به جهنم می‌روند

  اگر خداوند می دانسته که بنده ای قرار است جهنّمی شود، چرا او را خلق کرد؟! خداوند هدف خود از آفرینش انسان را کمال و رسیدن او به مرحله عبودیّت معرّفی کرده است. عبودیّت وقتی معنا می یابد که انسان…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  آثار زندگی پوچ گرایانه بر روح انسان

  زندگی بی هدف و «پوچ گرایانه» چه آثاری در روح و روان انسان دارد؟ زندگی بدون هدف و «پوچ گرایانه»، آثار گوناگونی در روح و روان انسان دارد. زندگی بدون هدف، احساس حیات طبیعی را دگرگونی ساخته و زندگی را…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  منظر مکاتب دینی به هدف و فلسفه زندگی

  دیدگاه های مختلفی از سوی مکاتب دینی در ارتباط با «فلسفه زندگی» ارائه شده است؛ مثلا هدف از زندگی در مکتب بودا ترک لذایذ و تن دادن به ریاضت ها برای وصول به «نیروانا»، یعنی انسانِ اعلی است. و نزد…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  معنای واژه خلق

  واژه خلق به چه معناست؟ «خلق» در اصل به معناى اندازه گیرى کردن مستقیم است؛ از آنجا که آفرینش، نوعى اندازه گیرى در تمام جهات، را به همراه دارد، این واژه به مسأله آفرینش و ابداع، اطلاق شده است. این…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  نظریه تکامل از منظر اسلام

  آیا قرآن و نهج البلاغه، «نظریه تکامل» درباره خلقت و آفرینش اولیّه انسان را تایید می نمایند؟ طبق آیات قرآن و روایات اسلامی، نخستین انسان از گل آفریده شده و حاصل تکامل انواع نمی باشد. قرآن کیفیّت آفرینش «انسان و…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  نقش مذهب در پیشگیری از پوچ گرایی

  دین و مذهب پناهگاهی امن برای فرار از «پوچ گرایی» و نامفهوم بودن زندگی است. از این رو یکی از بزرگ ترین روان شناسان غربی، به نام پروفسور «یونگ» می گوید: «دو سوم بیمارانی که از سراسر جهان به من…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  آثار اعتقاد به هدفمند بودن آفرینش در زندگی انسان

  اعتقاد به «هدفمند» بودن آفرینش چه آثاری در زندگی انسان ها دارد؟ زندگی افرادی که خلقت و آفرینش را هدفمند می دانند، دارای ویژگی هایی است که اولین آن شناخت موقعیت خویشتن در جهان هستی و التزام در تکامل شخصیت…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  دلایل گرایش به پوچ گرایی

  چه دلایلی باعث می شود که انسان به «پوچ گرایی» گرایش و عقیده پیدا کند؟ افرادی که آفرینش هستی را هدفمند نمی دانند در مواجهه با مشکلات زندگی، گرفتار «پوچ گرایی» شده و دنیا و زندگی را سراسر خیال می…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  انگیزه های سوال از هدف زندگی و فلسفه آفرینش

  علل و انگیزه های شکل گیری سوال از «هدف زندگی» و «فلسفه آفرینش» در ذهن انسانها چیست؟ علل و انگیزه های مختلفی سبب شکل گیری پرسش از هدف و فلسفه خلقت در ذهن انسان می شود، از قبیل: مواجهه انسان…

 • معارف اسلامیبدون تصویر

  فلسفه خلقت انسان های گناهکار

  چرا خداوند که به عاقبت انسان های گناهکار علم دارد، آنها را آفریده است؟ نمی توان گفت فلسفه خلقت انسان های گنهکار چیست؟ زیرا خداوند انسان ها را گنهکار خلق نکرده است؛ و این انسان ها هستند که با اختیار…

دکمه بازگشت به بالا