ترتیل قرآن به تفکیک جزء

ترتیل قرآن به تفکیک جزء

 • بدون تصویر

  احمد الدباغ – تلاوت جز پنجم قرآن

  تلاوت جزء پنجم قرآن بصوت شیخ احمد الدباغ دانلود تلاوت قرآن با صدای احمد الدباغ   دانلود نسخه تصویری تلاوت جز پنجم قرآن با صدای احمد الدباغ دانلود نسخه صوتی تلاوت جز پنجم قرآن با صدای احمد الدباغ

 • بدون تصویر

  کریم منصوری – ترتیل جزء ششم قرآن

  دانلود ترتیل جزء ششم قرآن با صدای کریم منصوری دانلود تلاوت قرآن جزء پنجم با صدای کریم منصوری   دانلود ترتیل جزء ششم قرآن با صدای کریم منصوری  

 • بدون تصویر

  کریم منصوری – ترتیل جزء پنجم قرآن

  دانلود ترتیل جزء پنجم قرآن با صدای کریم منصوری دانلود تلاوت قرآن جزء پنجم با صدای کریم منصوری   دانلود ترتیل جزء پنجم قرآن با صدای کریم منصوری  

 • بدون تصویر

  کریم منصوری – ترتیل جزء چهارم قرآن

  دانلود ترتیل جزء چهارم قرآن با صدای کریم منصوری دانلود تلاوت قرآن جزء چهارم با صدای کریم منصوری   دانلود ترتیل جزء چهارم قرآن با صدای کریم منصوری  

 • بدون تصویر

  کریم منصوری – ترتیل جزء سوم قرآن

  دانلود ترتیل جزء سوم قرآن با صدای کریم منصوری دانلود تلاوت قرآن جزء سوم با صدای کریم منصوری   دانلود ترتیل جزء سوم قرآن با صدای کریم منصوری  

 • بدون تصویر

  کریم منصوری – ترتیل جزء دوم قرآن

  دانلود ترتیل جزء دوم قرآن با صدای کریم منصوری دانلود تلاوت قرآن جزء دوم با صدای کریم منصوری   دانلود ترتیل جزء دوم قرآن با صدای کریم منصوری  

 • بدون تصویر

  کریم منصوری – ترتیل جزء اول قرآن

  دانلود ترتیل جزء اول قرآن با صدای کریم منصوری دانلود تلاوت قرآن جزء اول با صدای کریم منصوری   دانلود ترتیل جزء اول قرآن با صدای کریم منصوری  

دکمه بازگشت به بالا