علوم قرآنی

چگونه بفهمیم که قرآن معجزه است؟

چگونه بفهمیم که قرآن معجزه است؟

چنان که مىدانید معجزه به کارهاى پیامبران [و امامان] – که مردم عادى نمىتوانند انجام دهند – گفته مىشود. حالا مىخواهیم بفهمیم قرآن معجزه است یا خیر؟ مهمترین راه این است که از مردم بخواهیم، قرآنى مثلِ قرآن ما بیاورند، اگر توانستند مىفهمیم قرآن معجزه نیست و اگر نتوانستند حتى یک سوره مانند قرآن بیاورند مىفهمیم قرآن معجزه است. حالا به سراغ کتاب الهى مىرویم ببینیم در این باره چه مىفرماید:
خداوند در ابتدا از مردم مىخواهد اگر مىتوانند قرآنى مانند قرآن مجید ارائه کنند، ولى – چنانکه مىدانیم – هیچکس نتوانسته چنین کارى بکند.
خداوند در یکى دیگر از آیات، از مردم مىخواهد اگر در این که قرآن از جانب خداوند نازل شده تردید دارند، تنها ده سوره مانند قرآن بیاورند؛ در آیه 13 و 14 سوره هود مىخوانیم:
آیا مىگویند او به دروغ این [قرآن] را [به خداوند] نسبت مىدهد؟ بگو اگر راست مىگویید شما هم ده سوره ساختگى همانند این قرآن بیاورید و تمام کسانى را که مىتوانید، غیر از خداوند، براى این کار دعوت کنید * پس اگر پاسخ شما را ندادند، پس بدانید [قرآن] تنها با علم الهى نازل شده است… .
اگر کسى مىتوانست ده سوره مانند قرآن بیاورد، بهتر نبود عربهاى کافر در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و حتى هم اکنون به جاى آن که با مسلمانان جنگ کنند و خونهاى زیادى ریخته شود؛ ده سوره ساختگى قابل قبول و خوب ـ که ویژگىهاى قرآن را داشته باشد ـ مىساختند و پیامبر و مسلمانان را محکوم مىکردند؟
همچنین خداوند در آیه 23 سوره بقره از کسانى که تردید دارند که قرآن از طرف خداوند است مىخواهد تنها یک سوره مانند قرآن بیاورند: و اگر درباره آنچه بر بنده خود (حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)) نازل کردهایم شک و تردید دارید، [دست کم]یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را ـ غیر از خداوند ـ [براى این کار] فرا خوانید اگر راست مىگویید.
جالب آن است که خداوند در آیه 24 همین سوره با صراحت اعلام مىکند که مردم هرگز نمىتوانند حتى یک سوره مانند قرآن بیاورند و هم اکنون پس از گذشت بیش از 1420 سال، مىبینیم که معجزه قرآن پاینده است و هیچکس نتوانسته حتى یک سوره مانند قرآن بیاورد. و همین خود دلیلى بر معجزه بودن قرآن است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن