علوم قرآنی

چرا باید پیامبران داراى معجزه باشند و چرا قرآن معجزه است؟

چرا باید پیامبران داراى معجزه باشند و چرا قرآن معجزه است؟

مطلبى که در سؤال آمده یکى از بحثهاى مهم درباره قرآن است و امیدوارم پاسخ را با دقت بخوانید و برایتان سودمند باشد. فرض کنیم وقتى پدر شما در مسافرت است، به شما تلفن کند، یا به وسیله شخص راستگو و مطمئنى این پیام را به شما برساند که اگر شخصى با این مشخصات آمد، ساعتم را به او بدهید». یا این که یکى از مسائلى را که شما و پدرتان از آن آگاه هستید، ولى سایر مردم نمىدانند به عنوان شاهد و نشانى راستگو بودن خودش ذکر کند؛ مثلا بگوید به این نشانى که پدرتان گفت ساعتش را در کمد ظرفهاى تزئینى، داخل قندان بزرگ چینى گذاشته است. در این صورت اگر نشانى او درست بود، مىفهمید که راستگو است.
درباره پیامبران(علیه السلام) نیز چنین است. وقتى شخصى ادعا مىکند از جانب خداوند آمده، مردم براى این که باور کنند راست مىگوید از او مىخواهند براى راستگویى خودش دلیلى بیاورد. پیامبران در جواب مىگفتند نشانه راستگویى ما این است که خداوند به ما توانى داده که مىتوانیم کارهایى کنیم که هیچکس نمىتواند انجام دهد؛ مثلا حضرت عیسى(علیه السلام)مىفرمود دلیل راستگو بودن من این است که با دعا کردن، مردهها را زنده مىکنم. به این گونه کارها که مردم از انجام دادن آن عاجز هستند معجزه مىگویند.
در مورد پیامبر اکرم و معجزه او، قرآن نیز چنین است؛ یعنى براى این که ما بفهمیم حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) از جانب خداوند پیام مىآورد، خداوند هم به پیامبرانى که قبل از حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) بودند فرموده بود که پیامبرىِ حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را اعلام کنند و هم به خود آن حضرت معجزه عطا کرده بود. خداوند به حضرت عیسى(علیه السلام) فرمان داده بود که به مردم اعلام کند که حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) به پیامبرى مبعوث مىشود و مردم باید از او پیروى کنند، حضرت عیسى(علیه السلام) نیز به مردم مژده داده بود که حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)پیامبرى الهى است که پس از عیسى(علیه السلام)خواهد آمد.
همچنین خداوند، قرآن را بر حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) نازل فرموده بود تا مردم با شنیدن آیات الهى یقین کنند که حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) از جانب خداوند سخن مىگوید و آیات قرآن به گونهاى بود و هست که هیچکس نمىتواند مانند قرآن بیاورد. و این بهترین نشانه براى اثبات پیامبرى حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن