پرسمان نماز

نظر قرآن در خصوص افرادی که عذر شرعی دارند چیست؟

شنیدهایم کسانی که عذر شرعی دارند نباید به مسجد نزدیک شوند و باید هفت قدم از مسجد دور شوند، آیا نشستن در چای خانه یا کفشداری مسجد و گوش دادن به قرآن و دعا نیز اشکال دارد؟ نظر قرآن در این زمینه چیست؟ آیا این که میگویند کسی که عذر شرعی دارد میتواند به امامزاده برود، ولی نمیتواند زیارت کند، درست است یا خیر؟

در قرآن به صراحت به حضور جنب در مسجد اشارهای نشده است اما در ذیل آیه 43 سوره نساء، مفسران به این موضوع پرداختهاند (1). روایاتی که در مقام تفسیر این آیه برآمدهاند نیز به این موضوع اشاره کردهاند (2).
اما درباره حکم فقهی آن باید گفت: بر انسان جنب و حائض توقف در مساجد حرام است، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود (و در مسجد توقف نکند)، مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند (3). چایخانه یا کفشداری مسجد، اگر جزء مسجد نباشد، توقف کردن در آن جا و گوش کردن به قرآن و دعا اشکال ندارد و نزدیک شدن به مسجد (هفت قدم یا نزدیکتر) بدون وارد شدن در آن اشکال ندارد.
رفتن به حرم امامزادهها [و زیارت کردن آنان] نیز اگر موجب هتک حرمت نباشد اشکال ندارد (4).
——————————————————-
1. ر.ک: تفسیر نمونه، ج 3، ص 398 / تفسیر المیزان، ج 4، ص 360.
2. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 1، ص 271.
3. بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج1، مسئله 355؛ رساله امام خمینی، ص225.
4. استفتائات امام خمینی، ج1، ص73.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا