علوم قرآنی

«معوّذتین» نام چه سوره هایى است؟

«معوّذتین» نام چه سوره هایى است و چرا به این نام خوانده مىشوند؟

به دو سوره آخرى قرآن یعنى سورههاى شماره 113 و 114 معوّذتین گفته مىشود.
چنانکه مىدانید این دو سوره با «قل اعوذ» شروع می شود و اعوذ به معناى «پناه مىبرم» است. و خداوند در این دو سوره به پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)دستور مىدهد از هر شرّى به خدا پناه ببرد.
علت نامگذارى این دو سوره به معوّذتین این است که با «قل اعوذ» شروع مىشود و اعوذ و تعویذ و معوّذتین، هم خانواده هستند و ریشه مشترکى دارند و… معناى پناه بردن در همه آنها وجود دارد.
پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نیز این دو سوره را «معوّذتین» نامیده مىفرماید: آیاتى بر من نازل شده که مانند آنها نازل نشده و آنها معوّذتین یعنى دو سوره ناس و فلق هستند.
آقاى سید کاظم ارفع تفسیر سورههاى ناس و فلق را ویژه مقطع راهنمایى و دبیرستان نوشته است و به نامهاى تفسیر سوره فلق و تفسیر سوره ناس چاپ و منتشر شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا