معاد در قرآن

در قرآن براى بهشت، از چه نام هایى استفاده شده است؟

در قرآن، براى بهشت، از چه نام هایى استفاده شده است؟

براى بهشت نام هاى متعدّدى در قرآن آمده است. برخى از این نام ها، به این شرح است: 1. دارالاخره؛ این واژه نُه مرتبه در قرآن تکرار شده است.[41] 2. دارالسّلام[42]؛ 3. دارالمتّقین[43]؛ 4. دارالقرار[44]؛ 5. دارالمقامه[45]؛ 6 . جنّت[46]؛ این نام، نزدیک به هفتاد مرتبه در قرآن تکرار شده است. 7. جنّات عدن[47]؛ 8 . جنّات المأوى[48]؛ 9. جنّه الخلد[49]؛ 10. جنّات الفردوس[50]؛ 11. جنّات النّعیم[51]؛ 12. جنّه عالیه.[52]
—————
[41] بقره، آیه 94؛ یوسف، آیه 109 و … .
[42] انعام، آیه 127؛ یونس، آیه 25.
[43] نحل، آیه 30.
[44] غافر، آیه 39.
[45] فاطر، آیه 35.
[46] بقره، آیه 82؛ 111، 214 و … .
[47] توبه، آیه 72؛ رعد، آیه 23 و … .
[48] سجده، آیه 19.
[49] فرقان، آیه 15.
[50] کهف، آیه 107.
[51] مائده، آیه 65 ؛ یونس، آیه 9 و … .
[52] حاقه، آیه 22؛ غاشیه، آیه 10.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا