لغات قرآن با حرف کاف

 • لغتنامه قرآنتصویر از کِیدُونِ

  کِیدُونِ

  ترجمه کِیدُونِ: در مورد من نقشه بکشید – درمورد من حیله و نیرنگ به کار گیرید-در مورد من چاره اندیشی کنید(از کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد…

 • لغتنامه قرآنتصویر از کِیدُونِی

  کِیدُونِی

  ترجمه کِیدُونِی : در مورد من نقشه بکشید – درمورد من حیله و نیرنگ به کار گیرید-در مورد من چاره اندیشی کنید(از کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در…

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْدَهُ

  کَیْدَهُ

  ترجمه کَیْدَهُ : نقشه کشیدنش – حیله کردنش-چاره اندیشی اش(کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است )

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْدُهُمْ

  کَیْدُهُمْ

  ترجمه کَیْدُهُمْ : نقشه کشیدنشان – حیله کردنشان-چاره اندیشی آنها(کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است )

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْدَهُنَّ

  کَیْدَهُنَّ

  ترجمه کَیْدَهُنَّ : نقشه کشیدن آن زنان- حیله کردن آن زنان-چاره اندیشی آن زنان(کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است )

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْدِی

  کَیْدِی

  ترجمه کَیْدِی : نقشه کشیدن من-چاره اندیشی من(کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن است که گاهی ناپسند و گاهی پسندیده است گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است )

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْفَ

  کَیْفَ

  ترجمه کَیْفَ : چگونه است – چگونه

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْلٌ

  کَیْلٌ

  ترجمه کَیْلٌ : وزن – واحد اندازه گیری وزن – پیمانه (در عبارت” وَنَزْدَادُ کَیْلَ بَعِیرٍ ذَ ٰلِکَ کَیْلٌ یَسِیرٌ”منظور این است که سهمیه وزنی که عزیز مصر یاهمان حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام برای هر نفر تعیین…

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَیْلَا

  کَیْلَا

  ترجمه کَیْلَا: ترکیب کَیْ ( به معنی “تا”)با لـَا (به معنی نه یا منفی کننده فعل)

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَوَافِرِ

  کَوَافِرِ

  ترجمه کَوَافِرِ : کافران (کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن است برای همین در عبارت ” کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ ﭐلْکُفَّارَ نَبَاتُهُ “به معنای کشاورزان است از این جهت که دانه را در خاک پنهان می کنند و از طرفی…

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَوَاکِبِ

  کَوَاکِبِ

  ترجمه کَوَاکِبِ : اجرام آسمانی (دو کلمه کواکب و نجم ، همانطور که بر ستارگان و سیارگان اطلاق می‏شود ، بر شهابها نیز اطلاق می‏شود)

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَوْثَرَ

  کَوْثَرَ

  ترجمه کَوْثَرَ : خیرو خوبی زیادی که هیچ گاه کم نمی شود و رو به افزایش است (کلمه کوثر بر وزن فوعل به معنای چیزی است که شأنش آن است که کثیر باشد ، و کوثر به معنای خیر کثیر…

 • لغتنامه قرآنتصویر از کُوِّرَتْ

  کُوِّرَتْ

  ترجمه کُوِّرَتْ : درهم پیچیده شد (کلمه تکویر که مصدر فعل کورت است به معنای پیچیدن چیزی ، و به شکل مدور در آوردن آن است ، نظیر پیچیدن عمامه بر سر ، و شاید تکویر خورشید استعاره باشد از…

 • لغتنامه قرآنتصویر از کَوْکَب

  کَوْکَب

  ترجمه کَوْکَب: ستاره – سیّاره – شهاب – جرم آسمانی

دکمه بازگشت به بالا