دعای شب اول ماه شوال

دعای شب اول ماه شوال (یا الله یا الله) (مفاتیح الجنان) / دعای شب عید فطر اعمال شب اول شوال- شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب قدر نیست و از برای…

نماز مستحبی ده رکعتی در شب عید فطر

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (مفاتیح الجنان) / نماز مستحبی ده رکعتی در شب عید فطر اعمال شب اول شوال- شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب…

زیارت امام حسین (ع) در شب عید فطر

زیارت امام حسین (ع) در شب اول شوال (مفاتیح الجنان) زیارت امام حسین (ع) در شب عید فطر اعمال شب اول شوال- شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب قدر…

زیارت امام حسین (ع) در عید فطر و عید قربان

زیارت امام حسین (ع) در عید فطر و عید قربان مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ پنجم زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است در عید فطر و قربان به سند معتبر از حضرت صادق…

تکبیرات بعد از نماز در شب اول ماه شوال

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال / تکبیرات بعد از نماز در شب عید فطر اعمال شب اول شوال- شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب قدر نیست و از برای آن…

احیا در شب عید فطر

احیا در شب عید فطر (مفاتیح الجنان) اعمال شب اول شوال- شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب قدر نیست و از برای آن چند عمل است: دوم- احیای آن شب به…

غسل دیگر در شب اول ماه شوال

غسل دیگر در شب اول شوال (مفاتیح الجنان) اعمال شب اول شوال- شب اول از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب قدر نیست و از برای آن چند عمل است: دهم- شیخ در مصباح…

غسل در شب عید فطر

غسل در شب اول ماه شوال / غسل در شب عید فطر (مفاتیح الجنان) اعمال شب اول شوال - این شب از جمله لیالی شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آن شب، کمتر از شب قدر نیست و از برای آن چند عمل…

اعمال روز بیست و نهم ماه رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان شرح دعای روز بیست و نهم ماه رمضان دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع) دعای روز بیست و نهم ماه رمضان به نقل از سید بن باقی دعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض اعمال دهه آخر ماه…

دعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض

دعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها الجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الثالث و الثلاثون فی ما نذکره مما یختص باللیله التاسعه و العشرین من شهر رمضان، فصل فیما یختص بالیوم التاسع و العشرین من دعاء غیر متکرر، دعاء…