یَمْهَدُونَ

ترجمه یَمْهَدُونَ: آماده می کنند - ذخیره می کنند (کلمه یمهدون از مهد است ، که به معنای گستردن بستر و استفاده از آن است )

یَمُوجُ

ترجمه یَمُوجُ: موج می زند ( عبارت "وَتَرَکْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ" یعنی : در آن روز که برخی با برخی دیگر درهم و مخلوط موج میزنند، رهایشان میکنیم)