مرور رده

نبوت در قرآن

فرق قرآن با تورات و انجیل چیست؟

فرق قرآن با تورات و انجیل چیست؟ خداوند متعال در قرآن کریم مى فرماید: (واَنزَلنا اِلَیکَ الکِتـبَ بِالحَقِّ مُصَدِّقـًا لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الکِتـبِ ومُهَیمِنـًا عَلَیهِ ...)؛…

آیا نوح (ع) دارای کتاب آسمانی بود؟

با توجه به این که پیامبران اولوا العزم داراى شریعت و کتاب آسمانى بوده اند، نام کتاب حضرت نوح (ع) چیست؟ کتاب هاى آسمانى که بر پیامبران نازل شده، فراوان است. در روایت است که بر…

راه هاى شناخت پیامبران کدامند؟

راه هاى شناخت پیامبران کدامند؟ سرشت آدمى با حس کنجکاوى و گواه خواهى از مدعى آمیخته است و براى هیچ انسانى گوارا نیست که ادعایى را بى دلیل بپذیرد و یا در برابر فردى بى آن که عظمت…

از نظر قرآن کریم، ختم نبوت به چه معنا است؟

از نظر قرآن کریم، ختم نبوت به چه معنا است؟ چرا باید بعضى به درک انبیا نایل شوند، ولى عده اى دیگر از آن تا ابد بى بهره باشند؟ قرآن کریم، در آیه اى که اصل خاتمیت را با صراحت تمام…