مرور رده

نبوت در قرآن

آیا انسان نیازى به بعثت انبیا(ع) دارد؟

اگر انسان مى توانست با استفاده از تجربه هاى طولانى، راه سعادت دنیوى و اجتماعى خود را بشناسد، آیا دیگر نیازى به بعثت انبیا(ع) و وحى داشت؟ چرا؟دانستنى هایى که از راه حس و تجربه براى ما حاصل مى شود،…

معراج پیامبر(ص)چگونه با دانش روز مى سازد؟

معراج پیامبر(ص)چگونه با دانش روز مى سازد؟ لطفاً با توجه به آیات قرآن پاسخ دهید.بى تردید، مسئله معراج، جنبه عادى نداشته و امرى خارق العاده بوده و با استفاده از نیرو و قدرت بى پایان خداوند متعال…

علت نام گذارى پیامبر (ص) به طه چیست؟

علت نام گذارى پیامبر (ص) به طه چیست؟مفسران درباره حروف مقطعه در قرآن، احتمال هاى زیادى را مطرح کرده اند که یکى از آنها، این است که طه، نام مبارک پیامبر(ص) است، به این دلیل که در حدیثى از امام…