مرور رده

معاد در قرآن

آیا شیطان بعد از مرگ به سراغ انسان مى آید؟

آیا «شیطان»، بعد از مرگ نیز به سراغ انسان مى آید؟ خیر؛ آن چه مسلم است، دنیا دار تکلیف است و آخرت و جهان پس از مرگ، دار جزاست. حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرمود: امروز با عمل و تکلیف و حسابى در آن نیست،…

علت اصلى انکار قیامت چیست؟

علت اصلى انکار قیامت، نزد کسانى که آن را باور نمى کنند، چیست؟ از آیات قرآن کریم روشن مى شود که مهم ترین علت انکار منکران معاد دو چیز است: شبهه علمى و شهوت عملى. 1. شبهه علمى برخى از منکران معاد…

شفاعت در چه زمانى صورت مى گیرد؟

شفاعت در چه زمانى صورت مى گیرد؟ بى شک از جمله زمان هایى که شفاعت در آن صورت مى گیرد، قیامت است و بسیارى از آیات شفاعت ناظر به آن روز است، امّا این که آیا در جهان برزخ یا حتى در عالم دنیا نیز شفاعت…

آیا در مورد پل صراط، آیاتى وجود دارد؟

آیا در مورد پل صراط، آیاتى وجود دارد؟ لطفاً توضیح دهید. در روایات معصومین(ع) به طور صریح و در آیات قرآن کریم به طور اشاره، مطالبى درباره «صراط» بیان شده؛ یعنى پلى که بر روى دوزخ کشیده شده و همگان…

آیا شفاعت درباره امورد دنیوی صادق است؟

آیا نمى توان طبق آیه 254 و 48 بقره، شفاعت را منتفى دانسته و آیاتى را که مثبت شفاعت به اذن خدا هستند ـ اگر مثبت شفاعت باشند ـ درباره امور دنیا صادق دانست؟ مانند هدایت و رهبرى انبیا (انبیاء، 28). و رزق…

چرا هیچ کسى را بدون مرض قبض روح نمى شود؟

با توجه به این که تا سلول هاى مغز از کار نیفتد مرگ تحقق نمى یابد، چگونه عزرائیل (ع) اگر وجود خارجى و واقعى دارد ـ هیچ کسى را بدون مرض، درد، تصادف و ... قبض روح نمى کند؟ آیا تا حالا شنیده اید که مثلا…

آیا در بهشت نعمت هاى مادى وجود دارد؟

آیا در بهشت نعمت هاى مادى که در این دنیا هست، وجود دارد؛ مثل کامپیوتر، تلویزیون، تلفن و ... ؟ از نظر قرآن مجید معاد هم جنبه جسمانى و مادى دارد و هم جنبه معنوى و روحانى، زیرا انسان در قیامت با جسم و…

آیا بعد از مرگ امکان بازگشت به دنیا هست؟

آیا بعد از مرگ امکان بازگشت به دنیا هست؟ آن چه از آیات و روایات استفاده مى شود تقاضاى بازگشت افراد به دنیا در آستانه مرگ پذیرفته شدنى نیست. قرآن مجید در این باره مى فرماید: (حَتَّى إِذَا جَآءَ…