مرور رده

معاد در قرآن

کلمه حظیره القدس چه مفهومى دارد؟

کلمه «حظیره القدس» چه مفهومى دارد؟ حظیره القدس به معناى بهشت است پیامبراکرم فرمود: لایلِجُ حَظیرهَ الْقُدْسِ مُدْمِنُ خَمْر؛ کسى که شراب مى نوشد داخل بهشت نمى شود.…

آیا شیطان بعد از مرگ به سراغ انسان مى آید؟

آیا «شیطان»، بعد از مرگ نیز به سراغ انسان مى آید؟ خیر؛ آن چه مسلم است، دنیا دار تکلیف است و آخرت و جهان پس از مرگ، دار جزاست. حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرمود: امروز با عمل و تکلیف…

علت اصلى انکار قیامت چیست؟

علت اصلى انکار قیامت، نزد کسانى که آن را باور نمى کنند، چیست؟ از آیات قرآن کریم روشن مى شود که مهم ترین علت انکار منکران معاد دو چیز است: شبهه علمى و شهوت عملى. 1. شبهه علمى…

شفاعت در چه زمانى صورت مى گیرد؟

شفاعت در چه زمانى صورت مى گیرد؟ بى شک از جمله زمان هایى که شفاعت در آن صورت مى گیرد، قیامت است و بسیارى از آیات شفاعت ناظر به آن روز است، امّا این که آیا در جهان برزخ یا حتى در…

آیا در مورد پل صراط، آیاتى وجود دارد؟

آیا در مورد پل صراط، آیاتى وجود دارد؟ لطفاً توضیح دهید. در روایات معصومین(ع) به طور صریح و در آیات قرآن کریم به طور اشاره، مطالبى درباره «صراط» بیان شده؛ یعنى پلى که بر روى دوزخ…

آیا شفاعت درباره امورد دنیوی صادق است؟

آیا نمى توان طبق آیه 254 و 48 بقره، شفاعت را منتفى دانسته و آیاتى را که مثبت شفاعت به اذن خدا هستند ـ اگر مثبت شفاعت باشند ـ درباره امور دنیا صادق دانست؟ مانند هدایت و رهبرى انبیا…