مرور رده

علوم قرآنی

نظر قرآن درباره حرکت ماه چیست؟

نظر قرآن درباره حرکت ماه چیست؟ قرآن در آیه 39 سوره یس به حرکت ماه به دور زمین اشاره مى کند و مى فرماید: (وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَـهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ…

چه سوره‌اى به مادر قرآن معروف است؟

چه سوره‌اى به مادر قرآن معروف است؟ سوره‌اى به «مادر قرآن» معروف‌است که 7 آیه دارد، دوبار نازل شده، در هر نماز دو بار خوانده مى‌شود و ام الکتاب است که ترجمه‌ام الکتاب مادر…

به چه سوره هایى «عزائم» مى‌گویند؟

به چه سوره هایى «عزائم» مى‌گویند و چرا به این نام نامیده شده‌اند؟ «عزائم» جمع «عزیمت» و به معناى واجب است. و چون براى خواندن آیه سجده این سوره‌ها، سجده واجب مى‌شود به آنها…

«حوامیم» به کدام سوره ها گفته می شود؟

«حوامیم» به کدام سوره ها گفته می شود؟ به سورههایى که با «حم» شروع مىشوند، حوامیم گفته مىشود. این سورهها از سوره غافر شروع مىشود و پایان آنها سوره احقاف است؛ یعنى از سوره 40 تا…

قرآن به چه معنا است؟

قرآن به چه معنا است؟ درباره لفظ «قرآن» چند معنا گفته شده است: 1. قرآن بر وزن «غُفران»، مصدر و از مادّه (قرأ) گرفته شده؛ به معناى خواندن است (مانند: قرائتُ الکتاب: کتاب را…

چرا خود پیامبراکرم(ص) قرآن را نمى نوشتند؟

چرا خود پیامبراکرم(ص) قرآن را نمى نوشتند؟ با این که خود در احادیث مختلف تأکید به نوشتن قرآن و علوم و روایات مى کردند؟ تمام قرآن، به امر پیامبراکرم(ص) به دست کاتبان وحى نوشته شده…

کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است؟

کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است؟ همان سوره اى که در هر نماز حداقل دو بار خوانده می شود؛ همان سورهاى که در ابتداى قرآن آمده است. سورهاى که به «ام الکتاب» هم نامیده شده است…