مرور رده

علوم قرآنی

مهمترین نامهاى سوره حمد چیست؟

مهمترین نامهاى سوره حمد چیست؟ بعضى ازنامهاى سوره حمد عبارتند از: «حمد» «فاتحه الکتاب»، «ام الکتاب»، «سبع المثانى»، «الکافیه»، «الشفاء»، «الاساس» و.... آیه الله شهید مرتضى…

قرآن مجید چند آیه دارد؟

قرآن مجید چند آیه دارد؟ تعیین فواصل آیات که هر آیه تا کجا ادامه دارد، امرى توقیفى است که با دستور و نظر پیامبراکرم(ص) انجام گرفته است؛ به این صورت که رسول خدا(ص) به منظور آگاه…

«زهراوان» کدام سوره ها هستند؟

«زهراوان» کدام سوره ها هستند؟ پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم): تعلّموا سوره «البقره» و سوره «آل عمران» فاِنَّهُما الزهراوان». معناى حدیث را خودتان پیدا بکنید. یادآورى:…

راه هاى تقویت حافظه برای حفظ قرآن چیست؟

راه هاى تقویت حافظه چیست تا بهتر بتوانیم قرآن را حفظ کنیم؟ براى افزایش حافظه و این که انسان بهتر بتواند قرآن را حفظ کند امور زیر مناسب است: الف: نمازِ «حفظ قرآن» خواندن. ب:…

منابع وجوه و نظایر قرآن را معرفى نمائید

منابع وجوه و نظایر قرآن را معرفى نموده، بیان کنید که به طور کلى از صدر اسلام تاکنون چه تحقیقاتى در این باره صورت گرفته است؟ درباره وجوه قرآن، تحقیقات متعددى به عمل آمده است که…

چرا قرآن مى‌خوانیم؟

چرا قرآن مى‌خوانیم؟ خدا ما را آفریده و به وسیله پیامبرش یک کتاب راهنما براى ما فرستاده است، که بدانیم از عمر خودمان چگونه استفاده کنیم؟ چه کنیم که عمرمان تباه نشود؟ چه کنیم که…

چرا قرآن به زبان عربى نازل شده است؟

چرا قرآن به زبان عربى نازل شده است؟ نزول قرآن به زبان عربى با توجّه به عرب زبان بودن خود پیامبر(ص) و مخاطبان اولیه قرآن، امرى طبیعى به نظر مى رسد و اگر قرآن به زبانى دیگر نازل…

قرآن چند آیه دارد؟

قرآن چند آیه دارد؟ بیشتر دانشمندان معتقدند قرآن داراى 6236 آیه است. حدیثى از على(علیه السلام)نیز این عدد را تأیید مى‌کند. شاید این نکته برایتان جالب باشد. چگونه عدد آیات قرآن…

قراء سبعه چه کسانى اند؟

قراء سبعه چه کسانى اند؟ «قرّاء سبعه» به ترتیب سال وفات آنان عبارت اند از: 1. عبداللّه بن عامر؛ 2. عبداللّه بن کثیر؛ 3. عاصم؛ 4. ابوعمرو؛ 5 . حمزه بن حبیب؛ 6 . نافع بن عبدالرحمن؛…

فرق تدبّر و تفسیر چیست؟

فرق تدبّر و تفسیر چیست؟ تدبّر از «دَبْر» به معناى «پشت سر و عاقبت چیزى» است. و «تدبر» به معناى بررسى نتایج، عواقب، پشت و روى چیزى» است. تفسیر از ماده «فَسْر» به معناى «کوشیدن در…