مرور رده

حقوق فرزندان

وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان چیست

وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟اهمیت تربیت فرزند از نظر اسلام روایاتی که در زمینه تربیت فرزند از معصومین(ع) به ما رسیده، متعدد هستند; از جمله روایت معروفی از رسول اکرم-صلی الله علیه وآله و سلم- نقل شده که فرمود: "فرزند سه حق بر…