مرور رده

پرسش و پاسخ

چرا در قدیم قرآن را به خط کوفى مى‌نوشتند؟

چرا در قدیم قرآن را به خط کوفى مى‌نوشتند؟پاسخ آن است که قرآن کریم، در هر زمانى به خط همان زمان نوشته شده است. در آغاز اسلام که خط رایج در میان عرب‌ها خط «نبطى» و «سریانى» بود، آن‌ها قرآن را به…

چرا به مردان خوب بشارت زنان زیبا داده شده است؟

در سوره واقعه آیه 22 چرا به مردان خوب بشارت زنان زیبا داده شده، اما به زنان خوب بشارت مردان زیبا داده نشده؟ آیا باید فقط مردان خوب باشند و زنان از بین رفته و دیگر محشور نمى شوند؟ارزش انسان در…

در خصوص مساله معاد توضیح دهید.

مسئله معاد در آیات سوره یس آمده است، ولى براى من قابل فهم نیست، در صورت امکان مرا توجیه کنید؟این بحث یکى از مهم ترین مباحث قرآن است که حدود 1500 آیه به آن پرداخته است. در این پاسخ به یادآورى راه…

چرا بعضى از سوره هاى قرآن نام هاى بسیارى دارند؟

چرا بعضى از سورههاى قرآن، مثل حمد، نامهاى بسیارى دارند؟این پاسخ را با نام یکى از دانشمندان شهید آغاز مىکنم؛ یعنى آیه الله شهید دکتر سید محمد حسین بهشتى. دوستان عزیز! مىدانید چرا براى این شهید…

بهشت و جهنم را توصیف کنید

بهشت و جهنم را توصیف کنید.تنها راه آشنایى با بهشت و جهنم، مراجعه به آیات قرآن و روایات است که به طور اجمال به آنها اشاره مى شود.1. بهشت: الف) از مجموع آیاتى که در زمینه بهشت آمده، به دست مى…

منظور از «محکم» و «متشابه» در آیات قرآن چیست؟

منظور از «محکم» و «متشابه» در آیات قرآن چیست؟محکم و متشابه به یک معنا، وصف تمام آیات قرآن واقع شده و به معناى دیگر، وصف بعضى از آیات؛ آن جا که محکم وصف تمام آیات واقع شده344 به این معناست که آیات…