مرور رده

مناجات امیرالمومنین

متن و ترجمه مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه در فصل پنجم از باب زیارات، در اعمال مسجد کوفه، مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه را بیان می کنیم: دانلود متن و ترجمه مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه با فرمت PDF مناجات حضرت…