مرور رده

مثل های قرآن

مثل های قرآن – مثال منافقان

فصل دوّم اوّلین مثال: مثال منافقان اوّلین مثالى که موضوع بحث ماست، آیه 17 و 18 سوره بقره است: خداوند متعال در این دو آیه چنین میفرماید: «مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ…

مثل های قرآن – تشبیهى دیگر براى منافقین

فصل سوّم دوّمین مثال: تشبیهى دیگر براى منافقین خداوند متعال در آیه 19 و 20 سوره بقره میفرماید: «اَوْ کَصَیب مِنَ السَّمَآءِ فِیهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ یجْعَلُونَ…