لغتنامه قرآن

 • تصویر از یَهُودِیّاً

  یَهُودِیّاً

  ترجمه یَهُودِیّاً: یهودی – پیروان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (در روایت آمده که یهود بدان جهت یهود نامیده شده‏اند ، که از فرزندان یهودا ، پسر حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام می باشند )

 • تصویر از یُهَیِّئْ

  یُهَیِّئْ

  ترجمه یُهَیِّئْ: تا فراهم کند – تا مهیا کند (جزمش به دلیل جواب واقع شدن برای قبل از خود می باشد)

 • تصویر از یَهِیجُ

  یَهِیجُ

  ترجمه یَهِیجُ : خشک می شود(از مصدر هیج است که به معنای نهایت مرتبه خشک شدن نبات )

 • تصویر از یَهِیمُونَ

  یَهِیمُونَ

  ترجمه یَهِیمُونَ: حیران و سرگردانند (کلمه یهیمون از هام – یهیم – هیمانا است و این واژه به معنای آنست که کسی پیش روی خود را بگیرد و برود ، و مراد از هیمان در هر وادی در عبارت “أَلَمْ…

 • تصویر از یُهْدَیٰ

  یُهْدَیٰ

  ترجمه یُهْدَیٰ : که هدایت شود(اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • تصویر از یُهْلِکُونَ

  یُهْلِکُونَ

  ترجمه یُهْلِکُونَ: نابود می کنند – هلاک می کنند

 • تصویر از یَهْدِی

  یَهْدِی

  ترجمه یَهْدِی : هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • تصویر از یُهِنِ

  یُهِنِ

  ترجمه یُهِنِ: خوار کند

 • تصویر از یَهْدِیَکَ

  یَهْدِیَکَ

  ترجمه یَهْدِیَکَ : که تو را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • تصویر از یَهُودُ

  یَهُودُ

  ترجمه یَهُودُ: پیروان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام (در روایت آمده که یهود بدان جهت یهود نامیده شده‏اند ، که از فرزندان یهودا ، پسر حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام می باشند )

 • تصویر از یَهْدِیَکُمْ

  یَهْدِیَکُمْ

  ترجمه یَهْدِیَکُمْ: که شما را هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • تصویر از یَهْدِیکُمْ

  یَهْدِیکُمْ

  ترجمه یَهْدِیکُمْ: شما را هدایت می کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است .کلمه هدی به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

 • تصویر از یَهْدِیَنِ

  یَهْدِیَنِ

  ترجمه یَهْدِیَنِ: که مرا هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است. مخفف “یَهْدِیَنِی”)

 • تصویر از یَهْدِیَنِی

  یَهْدِیَنِی

  ترجمه یَهْدِیَنِی: که مرا هدایت کند (اصل در معنی این کلمه بازگشتن است.هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و اهتدا پذیرفتن هدایت و ایستادگی در راه کسب آن است)

دکمه بازگشت به بالا